Skip to main content

Róma tantételei a Biblia fényében

Szerző: 
Peter H.Uhlmann

'Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében!' (2Péter 3,18) Ha valaki őszinte szívvel jézus Krisztust akarja követni, annak a Biblia mértéke után kell igazodni, mert maga az Úr Jézus mondja: 'A Te Igéd igazság' (János 17,18). Ebben a könyvben nemcsak a katolikus egyház különböző tanítása kerül megvilágításra Isten Igéje alapján, hanem a misének, a pápaságnak, a máriakultusznak és a különböző hagyományoknak történelmi kialakulásáról is olvashatunk. Nagyon érdekfeszítő, hogyan vélekedtek és nyilatkoztak az első keresztyének ezekről. A becsületes keresők kérdéseikre hasznos feleleteket találhatnak ebben a könyvben.
Az emberek általában csak nagyon felületesen tájékozottak a felől, hogy mit is tart a Római Egyház feladhatatlan hittételnek. Ez a könyv bizonyos római katolikus hittételek jobb megismeréséhez kíván hozzásegíteni. Arról van szó, hogy a tudakozódó katolikusokat és nemkatolikusokat tájékoztassuk a bibliai kijelentések és a katolikus dogmafejlődés közti eltérésről.
A római katolikus hittételek bőségébol csupán öt, számomra alapvetőnek tűnő tételt emelek ki, és ismertetek részletesen: a hagyományról szóló tanítást, a mise-tant, a pápaságot, a máriatiszteletet és a szentek tiszteletét.

RomaTantelei