Skip to main content

A szeretet az élet sója

Nem örökké perlek, és nem vég nélkül haragszom - így szól az Úr. (Ézs 57,16)

A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, esedezik értünk. (Róm 8,34)

Uram, legyen meg rajtunk a te akaratod!

Tartsátok meg parancsolataimat és éljetek azok szerint. Én vagyok az Úr! (3Móz 22,31)

Kérés vagy utasítás az előbbi ige? Kérés és utasítás?! Van-e egyáltalán arra szavunk, ahogy Isten megszólít minket? Egyenként elhívott, nevünkön szólított minket, rátette kezét az életünkre, megadta a szabadulás útját Jézus Krisztusban, és célt tűzött elénk: Jöjjetek utánam, és emberhalászokká teszlek benneteket. (Mk 1,17) És kaptunk mellé egy nagy köteg parancsolatot, melynek - úgy tűnhet - se szeri, se száma. Szinte zsong a fejem, amikor azokat olvasom. Nem, én ezt képtelen vagyok mind betartani, megtenni! Egyáltalán mi értelmük, ha képtelen vagyok a tökéletességre? Először szeretõőkéréssel fordul hozzánk, hogy legyünk gyermekei. Majd terhet rak ránk utasításaival, és azt mondja, tartsátok meg őket, mert Én vagyok az Úr. Valahol mégis el van rejtve a titok: Szeresd az Urat, a te Istenedet (?) Ez az első és nagy parancsolat. A szeretet az élet sója, az értelme, a lényege. Isten szeretete pedig legelső feladatunk. Az ember viszont önmaga erejéből képtelen erre a szeretetre. Szeretni pedig nem lehet rosszindulatú kihágásokkal, megbánás nélküli bűnökkel. Isten parancsolatai tükröt állítanak bűneink számára. De az "első és nagy parancsolat" tesz minket képesekké arra Krisztus szabadítása által, hogy meg tudjuk tartani az összes többit.

Minden ügyben a végre figyelj: hogyan állsz majd meg szigorú bírád előtt, aki előtt semmi sem titok, akit ajándék meg nem veszteget, mentegetőzés nem enyhít, hanem igazság szerint ítél. (Kempis Tamás)


Uram, Krisztusom! Hálás vagyok neked azért, hogy megváltásod által képessé tettél engem arra, hogy szeretni tudjalak téged, az Atyát, minden embertársamat és azt a feladatot, amit elém célul kitűztél. Tudom, hogy a magam erejéből még a legkisebb parancsolatot sem tudnám megtartani. Add, Uram, a te végtelen és kegyelmes szeretetedet! Ámen.