Skip to main content

Hatalom Istennél van

Az Úr megváltottai haza fognak térni, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. (Ézs 51,11)
Ha eggyé lettünk Krisztussal halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. (Róm 6,5)

Mostantól fogva meglátjátok majd az Embernek Fiát ülni az Istennek hatalmas jobbján és eljõni az égnek felhõiben. Máté 26,64

Akármennyire érthetetlen is - ennyire félreismertek téged ellenfeleid. Azt hiszik, gyalázkodásaikkal, hazug vádjaikkal, emberi méltóságodat megalázó bánásmódjukkal mássá tehetnek téged, mint aki vagy. Érthetetlen az is, miként ismerhették félre ennyire a saját helyzetüket. Hatalmukban kéjelegtek, mintha azt nem sáfárságra kapták volna Istentõl és mintha soha nem kellene számot adniok arról, miként használták azt. Hallgatásodat csak akkor törted meg, amikor e két tévedésükrõl kellett õket felvilágosítanod. Tudomásukra adod: mindazok ellenére is, amit veled tesznek, Te mégis Istennek az a Fia vagy, akirõl a próféták jövendöltek. És bármit cselekszenek is veled, a hatalom változatlanul Isten kezében van.

Uram!
Isten gyermekének szabadságára váltottál meg. Errõl még bilincsek között se engedj megfeledkeznem. És még a legképtelenebb körülmények között is engedd rendíthetetlen hittel vallanom: életemet Isten tartja mindenható kezében.