Skip to main content

Ismerd meg Őt

Az Úr azt mondta Mózesnek: Meglátja majd az Úr cselekedeteit az egész nép, amely között vagy. (2Móz 34,10)
Krisztus mondja: "Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam nektek." (Jn 15,15)

Urunk! A te szereteted legyen életünk tartalma és mondanivalója!

Jézus így válaszolt az ifjúnak: "Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat." (Mt 19,17)

Valaki egy hasonlatot mondott arról, hogy az ember életének ideje olyan, mint egy könyv. A könyv tartalma pedig mindaz, ami az életünkbõl Istené. A könyv lapjai elfogynak az olvasó szeme elõtt, de tartalma megmarad. Életünk ideje elszáll, de mindaz, ami belõlünk Istené, megmarad. Tartsd meg a parancsolatokat, és belátod, hogy egy van, aki jó és azt is, hogy ki õ. Ha megtudod és megismered, akkor megtudod, hogy szeret. És ha érzed szeretetét, akkor te is viszont szereted. Ha szereted, akkor közöd van hozzá, és részesedsz benne. Ha pedig részesedsz benne, akkor bemehetsz az életre, mert életed tartalma Istené. Mert Isten az Élet a halálon innen és túl, aki pedig ismeri és szereti õt, az él.

Életem Jézus egyedül te töltsd be,
És mindent, mindent adj meg énnekem,
Mi lelkem hozzád vonja, hozzád kösse!
Tekinteted kísérjen szüntelen!
(Dorothea Hansen Kirsten)Mindenható Istenünk! Kérünk, add meg nekünk azt, hogy megláthassuk, te vagy, akiben bízhatunk. Kérünk, minél teljesebben ismerhessünk meg, hogy életünk legyen. Ámen.