Skip to main content

Mert Ő megsegíti övéit

Uram, kegyelmes tetteidrõl éneklek örökké, nemzedékrõl nemzedékre hirdetem hûségedet. (Zsolt 89,2)
Hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! (1Kor 15,57)

Ments meg, Uram, félelmeimtõl!

Az Úrhoz folyamodtam, és õ meghallgatott, megmentett mindattól, amitõl rettegtem. (Zsolt 34,5)

Kórházi ágyamon feküdtem. Nemcsak szívemben voltam riadt, hanem minden riadalmat keltett bennem, ami körülvett. Fehér csempék, repedezett fal, rozoga ágy és matrac. Valahogy mindenbõl sugárzott: "Vigyázz! Hozzá ne érj semmihez, mert elkapsz valami nyavalyát." És ide jöttem én a gyógyulás reményében, de magam számára sem tudtam meggyõzõ lenni. A nõvér hideg és kimért. Közli a tudnivalókat, néhány gyógyszert a kezembe önt, mellékelve a használati utasításukat is. Az orvos magas, fiatal férfi. Bizalmam támad felé. Legalább ennyi. "Rutin mûtét" - mondja, hetente több ilyet is végez, nem kell aggódni. Kár, hogy én nem tudom az egészségemet, hovatovább az életemet ilyen "rutinként" kezelni. Azután egyedül hagy a kórteremben és egyedül a gondolataimban. Úgy érzem, szokásos válságmegoldási kísérleteim sorban kudarcot vallanak. Míg eszembe nem jut egy régi, jól bevésõdött mondat: Isten megsegíti övéit. Itt is, ma is. Lehet az akár lerobbant kórházi ágy is. Mert õ, aki szalmán, állatok között született tudja, hogy lehet magányos az ember. Hogy lehet szívében félelem. És tudja azt is, mit jelent másoknak kiszolgáltatva lenni. Így hát az Úrhoz folyamodtam. Éreztem, ha rá bízom magam, szívemben nincs helye félelemnek, mert õ megsegíti övéit!

Utainkon kísérjen mindig az Úristen és adjon alkalmas idõt. Isten járjon elõttünk az úton, amerre megyünk, és legyen segítségünkre életünk minden útján. Ezt kívánom neked, magamnak és mindnyájunknak. Õrizze meg az Úristen erõnket, és ne engedjen bennünket tehetetlenül vergõdni sohasem. (õsi ír áldás)

Krisztusom, légy ott, ahol vagyok, ahol megtaláltál, ne engedj el! Erõs vágygyal fordulok ma Feléd, és szólítom a Háromságos Egyetlen Istent. A Háromságos hitében élek. Egységének egyetlenségét vallom és élem. Ámen.