Skip to main content

Vigyázzatok!

Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen?! (1Móz 39,9c)

Tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk. (Gal 2,16)

Drága Úr Jézus Krisztus! Te készíts fel minket visszajöveteledre!

Jézus mondja: Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Vigyázzatok! (Mk 13,37)

Hogy teljes képet lássunk, szükséges elolvasni az egész fejezetet. Két fontos mondanivalója van a Vigyázzatok! felszólításnak.

Egyrészt Jézus visszajövetelével fog lezárulni az egész történelemben a kegyelmi idõ. De a személyes kegyelmi idõnk viszont addig tart, míg élünk. Amíg élünk, van lehetõségünk Jézussal élni, õt komolyan venni, vele számolni! A következõ fontos mondanivaló ebbõl következik. Másrészt az Úr Jézusról szóló igaz tanítást tovább kell adni. Szükségük van a gyerekeknek tiszta igemagyarázatra, tanításra, példamutatásra. És itt van a hangsúly a Vigyázzatok! felszólításon! Jézus felszólít minket, hogy szüntelenül vele legyünk kapcsolatban, mert ez a világ minden édes mérgével el akar altatni. S ha mi elalszunk, mi lesz a gyermekeinkkel?

Az alvó ember nem tud vigyázni, tanítani, fõleg nem vezetni. Tehát ne aludjunk! Ne higgyünk el mindent, amit hangosan kiabálnak. Nem kell sodródnunk a világgal. Olvassuk az Igét, hogy tisztábban lássunk. Csak így tudjuk megkülönböztetni a hamis tanítást. A Sátán nagy fegyvere, hogy értelmetlenné teszi Jézus kereszthalálát. Csak akkor tudunk ennek ellenállni, ha Jézus bennünk él! Dicsõítsük Urunkat vigyázó, hívõ életünkkel!

Akár jó, akár rossz példát mutatnak a szülõk, sokkal nagyobb befolyást gyakorolnak a gyerekre, mint azt fel tudjuk fogni. (Elisabeth Elliot)

Atyám! Olyan nehéz ebben a világban különbséget tenni jó és rossz között. Ne engedd, hogy a Sátán becsapjon minket a világ színeivel és ízeivel! Adj erõt lemondani a számodra utálatos dolgokról, és így tarts ébren, vigyázva, míg a te szent Fiad visszajön! Jövel, Uram Jézus! Ámen.