Skip to main content

04.03 Éli, a szülő

Dátum: 
2019.04.3
OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 2,22-4,22

Éli fizikai vaksága egyszerűen az öregkor következménye volt (98 éves volt). Az a tény, hogy még papként szolgált, a nemzet szellemi fásultságát tükrözte. Ezt a szomorú állapotot mutatta továbbá az Éli két érdemtelen fiával szembeni tolerancia is. Az ő kapzsiságuk, istenkáromlásuk és nyilvános erkölcstelenségük büntetést kívánt. Éli hatástalanul kérte számon: "Miért csináltok ilyeneket?" Nyilvánvalóan ez nem megfelelő, amikor az Úrral szembeni bűnről van szó, és az ő gyengeségét mutatja, mind a szülőét, mind a papét. Az Úr szentségének megvédésére történő fellépésre lett volna szükség. Az Újszövetség világosan beszél a szülői fenyítés szükségességéről és értékes voltáról, Ef 6,4, valamint a gyülekezeti fegyelemről is, 1Kor 5,1-5; a mulasztás bármelyik területen magával hozza szomorú következményeit - az egyiket a magánéletben, a másikat pedig nyilvánosan. Éli fiai intő példák mindkét területen. Fájdalmat okoztak Élinek (személyesen), és büntetést az egész nemzetnek (közösségileg).

Éli csődöt mondott mint szülő a családban és mint pap a nemzetben, saját családja miatt. Úgy tűnik, hogy még azután sem tett semmilyen erőfeszítést fiai megfékezésére, miután ítéletet hirdetett neki Isten embere, 2,26-36, majd pedig újabb ítéletet kapott Sámuelen keresztül, Sám 3,1-18. Az, hogy a nemzet hadba vonult a filiszteusok ellen, azt mutatja ebben az időben, hogy Izráel nem ismerte fel saját szellemi állapotát. Az első vereség után az, hogy Isten ládáját a táborba vitték, inkább babonás szimbolizmusra utal, mint az isteni jelenlét megértésére. Az ujjongás kísérlet volt a dicső múlt mechanikus felidézésére; vö. Józs 6,16. A nemzet súlyos veresége, Hofni és Fineás halála, a láda fogságba vitele a filiszteusok által, ezek az Istentől való eltávolodás szomorú következményei, mind a pap, mind a nép részéről. Fineás felesége, aki nyilván szellemi gondolkodású asszony volt, úgy látszik, megértette a helyzetet, és halálos ágyán fiát "Ikábódnak" nevezi, amelynek jelentése: "eltávozott a dicsőség".

Mivel Éli kudarcot vallott abban, hogy megfékezze családját, ez azt jelenti, hogy többre becsülte őket az Úrnál. Ő Isten embere szavainak rettenetes illusztrációjaként áll; "akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak"; Annával ellentétben, aki azzal tisztelte az Urat, hogy Sámuelt odaadta neki.