Skip to main content

08.12 Az utolsó csepp a pohárban

OLVASNIVALÓ: 
Jeremiás 20,7-18

Az általános elutasítás és gyűlölet letörte Jeremiást, és nyomorúságában Istenhez fordul. Az utolsó csepp a próféta számára a társadalmi osztályából és a templomból való kiközösítés volt. Vádolja Istent, hogy rászedte hamis érvekkel, hogy próféta legyen, és nézze meg, hogy ez hova vezette őt! A próféta minden negatív érzelme, gonosz gondolata és akaratossága láthatóvá válik. Nyomon követi szolgálatát visszafelé Isten ellenállhatatlan szaváig. Hűen ehhez a szóhoz ő hangosan hirdette az üzenetet: "erőszak és pusztulás!" De ezért neki állandó nevetség és folytonos gyalázat volt a része. Minden nap azt kapta, hogy őt és üzenetét kigúnyolták.

Elméjében odajutott, hogy jobb neki, ha nem szól Jahve nevében. De akkor úgy találta, mintha "csontjaiba rekesztett tűz" lenne, és mondania kellett Jahve üzenetét. A Jeremiás keblében háborgó tűz azt jelentette, hogy Isten üzenetének hirdetése miatt kénytelen volt látni, hogy minden közeli barátja ellene fordul.

Egy pillanatig a próféta Jahvéhoz emeli lelkét dicsőítő énekben; így kiált: "az Úr velem van!" Micsoda bőséges ellenszolgáltatás ez arra, hogy elszakadt a barátaitól. Azzal a valakivel állt kapcsolatban, aki hatalmas, rettenetes, igaz és igazságos. Elmélkedéseinek végén a dicsőítés csúcspontjára emelkedik: "Énekeljetek az Úrnak, dicsérjétek az Urat!'

A kétségbeesett jajgatás, amely követi, éles ellentétben áll a dicsőítő énekkel. Hirtelen depresszióba süllyed a próféta, ő pedig enged a kétségbeesés sötétségének, és megátkozza születésének napját. Isten szolgái nem állnak felette a depresszió és kétségbeesés megpróbáltatásainak, különösen akkor, amikor nehéz megérteni Isten útjait, mint Jób esetében, vagy amikor az üzenetet gúny tárgyává teszik és elutasítják az emberek, ahogyan Jeremiással is történt.

De figyeljük meg, hogy akkor jöttek a felhők, amikor a próféta önmagával foglalkozott; szeme egy pillanatra elfordult Jahvéről, és fájó szívét megtörte a keserűség. A függöny lehull; a kétségbeesés kísértése legyőzi a prófétát. De nem így végződik a dolog - Istenbe vetett bizalma erősebb, mint bármilyen kétségbeesés.