Skip to main content
Dátum: 
2019.09.7
OLVASNIVALÓ: 
Lukács 1,46-56

Mária és a dicsőítő ének (Magnificat)

Mária éneke úgy vált általánosan ismertté, mint a "Magnificat", mert az ének az Úr magasztalásával kezdődik. Nagyon sokat lehet tanulni Mária jelleméről, amint énekét hallgatjuk. Itt látni fogjuk alázatos gondolatait önmagáról és magasztos gondolatokat Istenről. Ez itt az Úr megismerése, megismerése szentségének, hatalmának, irgalmának és kegyelmének. Énekel Mária szeretetről és örömről, Jahve hűségéről és iránta való irgalmasságáról.

Mária sorrendje is helyes. Először beszél az Úrról és saját öröméről Őbenne, aki az Ő Istene és Üdvözítője is. Mindig tudatában van saját alacsony helyzetének is. Végül is ő csak egy alacsony sorsú lány volt a lenézett Názáretből, és egy ácsnak eljegyzett felesége. De Jahve vele való kegyelmes bánásmódja áldottá tette. Irgalmából és hatalmából megemlékezett egy egyszerű lányról, és nagy dolgokat tett vele. Ő olyan Isten, aki gyűlöli a gőgöt, és aki a maga szuverenitásában megalázhatja a hatalmast és felemelheti az alázatost. Megelégíti az éhezőt és üres kézzel engedi el a gazdagot. Mária tudta, hogy nemzedékről nemzedékre mindig megáldotta azokat, akik Őt félték.

Mária ezután Istennek a nemzet iránti hűségéről énekel. Isten megáldotta Izráelt, és irgalmából megemlékezett róla. Izráel, mind az ember, mind a nemzet, Jahve szolgája volt, és Jahve szövetségmegtartó Isten, örökre hű Ábrahámmal és gyermekeivel kapcsolatos szavához.

A "Magnificat" Bibliánk legnagyobb énekei közé tartozik. Nem tudjuk megmondani, hogy vajon Mária saját költeménye volt-e, vagy sem. Rögtönzött volt? Spontán? Vagy korábban írta és megtanulta? Nincs jelentősége. Emelkedett, mintha a Zsoltárok könyvéből lenne, mégpedig a legkiválóbbak közül. Itt megismerhetjük Isten jellemét, hasonlóképpen názáreti szolgálólányának jellemét. Mária valóban gazdagon megáldott volt, és helyesen ítélte meg Istent, aki így megáldotta.

Mária talán megtanít bennünket, hogyan imádjuk Istent. Darby, J. N. a következőképpen határozta meg az imádatot: "A tisztelet és imádat azért szól Istennek, ami Ő önmagában, valamint azért, amit Ő azoknak jelent, akik tisztelik Őt". Milyen igaz ez Mária énekében! Ahogy már mondtuk, magas gondolatok vannak benne Istenről, és alázatos gondolatok önmagáról.