Skip to main content

10.21 Betániai Mária (1)

Dátum: 
2019.10.21
OLVASNIVALÓ: 
Lukács 10,8-42; János 11,18-32

A betániai otthon olyan hely volt, amely nagyon kedvessé vált az Úr számára; olyan hely, ahova Ő ellátogatott azokon az estéken, amelyek keresztre menetelét megelőzték. Az "övéinek" a vendéglátása drága volt számára; "Szerette pedig Jézus Mártát és annak nőtestvérét és Lázárt", Jn 11,5.

Mária az Ő lábainál ült, hogy hallgassa szavait. Figyelemre méltó, hogy Mária gyakran látható az evangéliumban az Úr Jézus lábainál. Amikor Mártát megterhelte a sok szolgálat, Mária elfoglalta a szerény helyet az Ő lábainál, és őt az Úr látta el szellemi táplálékkal. Mennyire fontos az Ő lábainál ülni és tőle tanulni! Azok voltak azok a szép lábak, amelyek "az örömhírt hozták", Ézs 52,7, hogy Júdea és Galilea poros ösvényeit tapossák, amelyeket aztán átszegeztek, Zsolt 22,16, és amelyek "azon a napon megállnak az Olajfák-hegvén", amikor majd visszatér, Zak 14,4. Salamon énekében a menyasszony nagy gyönyörrel ült az Ő árnyékában, "és az ő gyümölcse gyönyörűséges az én ínyemnek", Én 2,3. Mária maga választotta, hogy az Üdvözítő lábainál helyezkedik el, és az Úr ezt mondta: "Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik őtőle", 42. v. A nyugodt közösség és elmélkedés életbevágó a szellemi jólétünk érdekében. Ez olyan dolog, amelyet nagyon nehéz végeznünk és gyakorolnunk ebben a mozgalmas, modern világban.

Mária a lábához esett, amikor meglátta Őt. Lázár négy napja halott volt; Mária üzent az Úrnak, de most úgy gondolta, hogy már túl késő. Márta elment, hogy találkozzon vele, és csodálkozhatunk azon, hogy Mária miért ült a házban; de gyorsan reagált, amikor meghallotta, hogy "a Mester itt van és hív téged", Jn 11,28. Mária ismét elfoglalja helyét az Ő lábánál; lábához borult, amikor meglátta, kiöntve szívét és könnyeit. Az együttérző Megváltó látta könnyeit, és lelkében meg volt rendülve az egész helyzet miatt.

Ő ugyanaz ma is, nem olyan, "aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon", Zsid 4,15. Máriához hasonlóan szükségünk van arra, hogy gyakrabban találtassunk az Ő lábainál; szükségünk van arra, hogy az Ő lábaihoz üljünk, hogy táplálékhoz jussunk, és hogy lábaihoz leborulva segítséget találjunk.