Skip to main content

11.14 Pál, a farizeus

Dátum: 
2019.11.14
OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 9,1-16; 23,6; 26,5

Tarzuszi Saul kitanult farizeus volt. Ifjúkori napjait Gamáliel lábánál töltötte, aki a törvény doktora volt. Arról van szó, hogy "az atyák törvényének pontossága szerint" tanult, Csel 22,3.

De számára ez nem csupán minősítést jelentett. Ő születésénél fogva volt farizeus. Sok évvel később, amikor a főpapokhoz és az egész tanácshoz beszélt, ezt mondta: "farizeus vagyok, farizeus fia," Csel 23,6. A korai büszkeség, amely jellemezte születésével kapcsolatosan, tükröződik a szenteknek írt részletes beszámolóban, Fil 3,3-6. De még ezen túl is volt egy további elem, amelyet Agrippa király előtt hangsúlyozott: "Az én ifjúságomtól fogva való életemet tehát... tudják a zsidók mindnyájan. Kik tudják rólam eleitől fogva (ha bizonyságot akarnak tenni), hogy én a mi vallásunknak legszigorúbb felekezete szerint éltem, mint farizeus." Csel 26,4-5. Tehát az egész élete ezt tükrözte.

Saul tanúja volt István halálának, helyeselte azt, és hamarosan, fenyegetésektől és öldöklésektől lihegve ment el a főpaphoz, hogy kérjen "tőle leveleket Damaszkuszba a zsinagógákhoz", 9,1-2. Mi változtatta meg ennek a vakbuzgó életnek a menetét? És miért "könyvelte el" később ilyen nem éppen vallásos kifejezéssel, hogy mindaz "szemét" volt? Ezt a megdöbbentő látomás tette vele, amelyet a damaszkuszi úton élt át. Ott megtudta, hogy a Názáreti Jézus nemcsak, hogy él, hanem a mennyben van. Eddig a pillanatig őszintén hitte, hogy Ő halott, testét eltemették, vagy valamilyen más módon elhelyezték.

Saul megtérése megérdemli a gondos tanulmányozást. Miután "fényt látott a mennyből", és hallotta a "hangot", ezt kérdezte: "Ki vagy, Uram?" Nem lett volna meglepve, ha a hang azt mondta volna, hogy "én vagyok Jahve". Azt már tudta, hogy Jahve a trónon volt a mennyben. Csakhogy a válasz a következőképpen hangzott: "Én vagyok Jézus... nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod". Ez talán azt jelenti, hogy már korábban is volt meggyőződés a szívében? Ezt követően, remegő szóval azt mondta, hogy "Uram", és üdvözült. Hogy megvallotta Jézust, mint Urát, és azután azt kérdezte: "mit akarsz, hogy cselekedjem", megmutatja, hogy elhitte, hogy Isten feltámasztotta a halálból. A gőgös farizeus dicsőséges módon üdvözült.