Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Ruth 1,1-22

AZ ELŐTTÜNK LÉVŐ fejezet három külön szakaszra oszlik.

(1)  Az eltávozás, de miért, 1-2. v. Az időket tekintve ez az éhínség isteni büntetés kellett, hogy legyen. Isten természeti okokat, vagy ellenséges elnyomást használ létrehozására; vö. 5Móz 8,8-9. Elimélek (= Istenem király), akinek neve meghazudtolja tetteit, úgy dönt, hogy elhagyja Betlehemet, a „kenyér házát". Ő maga efrátai, vagy efraimita, „gyümölcsöző", úgy látszik, két betegeskedő fiának fizikai megmentésére törekszik - Mahlon, „beteg", vagy „beteges", és Kiljon, „sorvadozó", vagy „gyenge". Úgy tűnik, Naóminak nem volt más választása, mint vele menni. Az ő neve (= kellemes) talán azt sejteti, hogy a Szent Szellem illatát árasztotta. A sok lehetséges hely közül Elimélek Moábba megy; lásd 4Móz 22-25; 5Móz 23,3-6. Miért fordul Istentől, aki vezérel, olyan néphez, amely átkoz?

(2)  Az átmeneti tartózkodás, de milyen, 3-5. v. A közel tízéves otttartózkodás isteni próbát sejtet. Az eredmény azonban nem megmenekülés, hanem hármas tragédia. Elimélek, aki megmentő akart lenni, maga is meghal, 3. v.; fiai szellemi csapással tetézik a fizikai csapást, 4. v., aztán ők is meghalnak. Az ártatlan fél megmenekül, de most már megfosztott, elhagyatott, 5. v. Hűtlenségünk másokat sodor veszélybe.

(3) A visszatérés, de kiké, 6-22. v. Öt vers elegendő, hogy leírja az eltávozást és annak árát, míg tizenhétre van szükség a visszatérés leírásához! Könnyű a visszaesés; a helyreállítás nehéz folyamat. De Naóminak helyén van a szíve, mert azonnal cselekszik, figyeljük meg a 6. versben az „azért" szót. Elhagyhatta-e valaha is Betlehemet a szívében? A 8-13. arra enged következtetni, hogy Naómi emlékezett az 5Móz 23,3-6-ra. Orpa visszafordul - és örökre eltűnik, 14. v.-től. Ruth hű marad! Szíve igaz volt, kétségkívül megragadta Naómi példamutatása, és ajkai erről igen fennkölt szavakkal tesznek vallomást, 16-17. v. A vallástétel megerősíti a megtérést, Róm 10,10. Ruth lélekben felkészült, 16a., elhatározását kifejezte, 16b. v., a Naómi Istenének népével való azonosulását sokatmondóan öntötte szavakba, 16c. v., és annak időtartamát felmérte, 17a. v. Mindezt komoly fogadalmával hitelesítette, 17b. v. Így Naómi drága ajándékkal tér vissza, bár az eltávozás mindig meghagyja a maga nyomait, 20-21. v. A visszatérésben mindig addig a pontig kell eljutnunk, ahonnan eltávolodtunk, 22. v.

Tanulság: Amikor egy lélek hazatér, a bőséges aratás mindig azonnal megkezdődik, 22. v.

5Móz.23. 3 Az ammóniak és móábiak sem mehetnek be az ÚR közösségébe. Még tizedízig való leszármazottjuk sem mehet be az ÚR közösségébe sohasem. 4 Azért, mert nem jöttek elétek kenyérrel és vízzel az úton, amikor kijöttetek Egyiptomból, és mert fölbérelték ellened Bálámot, Beór fiát a mezopotámiai Petórból, hogy átkozzon meg téged. 5 De az ÚR, a te Istened nem akarta meghallgatni Bálámot, hanem az ÚR, a te Istened az átkot áldásodra fordította, mivel szeret téged az ÚR, a te Istened. 6 Ne keresd békességüket és előmenetelüket soha, egész életedben.
Ruth.1. 16 Ruth pedig ezt mondta: Ne unszolj engem, hogy elhagyjalak, hogy visszaforduljak tőled. Mert ahova te mész, oda megyek én is, és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. 17 Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is, ott temessenek el engem is. Bármit tegyen az ÚR velem, csak a halál választ el engem tőled!
Róm.10. 10 Mert szívvel hisszük, hogy megigazulunk, és szájjal teszünk vallást az üdvösségről.