Skip to main content

06.27 A jókedvű adakozót szereti az Úr

OLVASNIVALÓ: 
1Krónika 29,1-30

DÁVID KIRÁLY SOKSZÍNŰ története egy diadalmas feljegyzéssel fejeződött be! Sürgette Izráelt, hogy kövesse az ő példáját a templom előkészítésében, és azután Isten dicsőítésére vezette őket, aki mindennek adományozója.

Dávid és a nép adakozása önkéntes volt; figyeljük meg a hétszeres ismétlést az „akar", és „akaratja" szónak. Dávidnak meg volt tiltva Isten háza felépítésének a kiváltsága, de ez nem akadályozta meg abban, hogy alázatosan előkészítse. Dolgozzunk akkor is, ha mások örvendeznek az eredménynek; vö. Jn 4,38. Alkalmaink és erőforrásaink korlátozottak, ezért adjunk, amikor és ahogyan tudunk. Vágyódhatunk arra az elismerésre, hogy megtettük, amit lehetett; vö. Mk 14,8. „Ha a készség megvan, aszerint kedves az, amije kinek-kinek van; és nem aszerint, amije nincs", 2Kor 8,12.

Dávid adakozása gyors volt, tekintettel hátralévő életének rövidségére: „életünk napjai olyanok e földön, mint az árnyék", 1Krón 29,15. Az alkalmak, amelyeket elszalasztunk, sohasem térnek vissza. Ez bőkezű adakozás volt - arany, ezüst és drágakövek bősége jött Dávid saját kincstárából. Mégis, az Úr értékelésében az az özvegyasszony, aki két krajcárt dobott a templom perselyébe, többet adott, mert bőkezűen odaadta mindenét. Az a szeretet adománya volt; „mivel nagy kedvem van az én Istenem házához", 3. v. Dávid mégsem volt büszke nagylelkűségére: „Mert micsoda vagyok én és micsoda az én népem, hogy erőnk lehetne a szabad akarat szerint való ajándék adására...?,", 14. v. Micsoda vagyok én? „Por és hamu", mondta Ábrahám, 1Móz 18,27. Miért beszélt így Dávid, akinek biztos volt a trónja és gazdagság vette körül? Bizonyára azért, mert élénken érzékelte Isten nagyságát és a neki adott kiváltságot. Mélységesen érezte Isten iránti állandó és növekvő adósságát. „Mert tőled van minden, és amiket a Te kezedből vettünk, azokat adtuk most néked". Pál felelősségre vonta az öntelt korintusiakat: „Mid van ugyanis, amit nem kaptál volna?",1Kor 4,7. Amikor sokan szomorúak voltak a második templom épülésének késedelme miatt, ezt az üzenetet kapták: „Enyém az ezüst és enyém az arany, azt mondja a Seregeknek Ura", Agg 2,8. Vagyis Isten rendelkezik minden erőforrással és gazdagsággal, amire szükség van. Emlékezzünk tehát az Úr Jézus szavaira: „Jobb adni, mint kapni", Csel 20,35.