Skip to main content

10.07 Ezékiás betegsége és felépülése

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 38,1-39,8

A 38. ÉS 39. FEJEZETBEN feljegyzett események Jeruzsálem asszíriai ostroma előtt történtek. Két tény látszik ezt megerősíteni. Az első az, hogy Ezékiásnak szabadulást ígér Isten az asszíriaiaktól, 38,6, a második pedig, hogy Ezékiás megmutatta a babiloniaiaknak a palota kincseit, amelyeket később kifosztott, hogy kifizesse a hatalmas hadisarcot, amelyet az ostrom alatt kivetettek rá, 2Kir 18,14-16.

Ezékiás elkeseredése, a halála közeledtével érthető. Csak 39 éves volt, és nem volt örököse a trónon. Gyógyulása utáni feljegyzése, 38,9-20, a jövendő helyzet ismeretének hiányát mutatja. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus „eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangélium által", 2Tim 1,10 a hívő számára a halált „elalvássá" változtatva át, 1Tesz 4,14. Ezékiástól eltérően Pál vágyakozott az Úrral lenni, aki az élete volt, Fil 1,23.

Ezékiás gyógyulásához egy fügekalács volt a recept - egyszerű gyógymód. Isten hatásossá tehet kicsiny dolgokat, 1Kor 1,27-29. Amikor azonban Isten biztosítani akarta őt, nagy dolgot cselekedett. Elvégezte, hogy a nap tíz fokot visszamenjen. Gyakran nagyobb erőfeszítést igényel Isten részéről egy ember meggyőzése, mint problémájának megoldása. Az élet és halál Isten kezében van, Zsolt 90,12.

Isten válaszolt Ezékiás imádságára és tizenöt évvel meghosszabbította életét. A megválaszolt ima azonban nem mindig olyan áldás, mint gondoljuk. Három évvel később megszületett Manassé. Felnövekedve gonosz ember lett, és lerombolta apjának minden jó munkáját; vö. 1Sám 8,3.

Milyen könnyű elfelejteni Isten irántunk való jóságát; lásd Ézs 39; Zsolt 103,2. A Babilonból jött követek esete után Ezékiás a hálátlanság és büszkeség bűnébe esett, 2Krón 32,25. Talán nem mondta el a prófétának, hogy miről tárgyaltak Ézs 39,3-4? Talán szövetséget kötött Babilonnal Asszíria ellen? Isten megmondta előre, hogy ez a mostani barát Júda jövőbeli ellenségévé válik.

Megfelelő összefoglalása Ézsaiás próféta könyve első részének, hogy „a gazdag se dicsekedjék gazdagságával; Hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem", Jer 9,23-24.