Skip to main content

12.01 Vetés és aratás

OLVASNIVALÓ: 
Hóseás 6,1-9,17

A nép kiáltása: 6,1-3, a visszatérő nép kiáltása. Tépetten és megverten a világ volt a temetője. Mindazáltal a száraz csontok újra megélednek majd, Ez 37.

A szomorú hívás: az Úr kétszer is kiált a 4. versben: „Mit cselekedjem veled?" Sem Isten jósága, sem dicsősége nem vezette őket megtérésre, 4-5. v. Jóságuk csak gyorsan tovatűnő jótékonykodás és hamis formalitás volt, amely mentes a könyörülettől és Isten ismeretétől, 4-6. v.

Ábrázolásuk: a 7. fejezetben négy kép mutatja be a népet úgy, ahogyan Isten szemében megjelentek. (1) Forró kemence, 4.6.7. v. Nem azért fűtötték fel, hogy kenyérről gondoskodjanak, Ézs 58,7, hanem vágytól és tiltott sóvárgástól ég. (2) Meg nem fordított pogácsa, 8. v. Egyik fele túlsült, a másik sületlen. Hitvallásuk helyes volt, de életvitelük romlott. (3) Együgyű galamb, 11. v. Szeretetben és hűségben megfogyatkozva kirepültek egymás társaságából. Isten maga köti meg szárnyukat, nehogy még messzebbre repüljenek Tőle, 12. v. Micsoda tanulság ez mindenkinek, aki arra vágyik, hogy elmeneküljön körülményeiből, de nem tud! A szorultságok csak Isten hálóját jelentik védelmül és oktatásul. (4) Csalárd kézív, 16. v. Belső elhajlás, erkölcsi vetemedés volt bennük, ami azt jelenti, hogy mindig eltévesztik a célt és ellenségeik kinevetik őket, 16. v.; vö. Róm 3,10.23.

Nyilvános megítélésük: a 8. fejezet a riadóval kezdődik. Az ellenség lecsap rájuk, mint egy Istentől jövő sas, törvényszegéseik miatt, 1. v. Amikor bajban vannak, sokakhoz hasonlóan Istenhez kiáltanak, de mindez képmutatás, 2. v. Attól, hogy egy láthatatlan Felségben higgyenek, elfordultak az emberi előírások földi pompájához. A láthatatlan Felségben való bízást felcserélték emberkéz alkotta istenek csecsebecséire, 4-6. v. Így olyan törvényszerűség sodrásába kerültek, amely felett nincsen ellenőrzésük, 7. v. A 8. fejezet súlyos váddal végződik: „Izráel elfeledkezett az ő alkotójáról", 14. v.

A megrendítő következmények: a 9. fejezetben hűtlenségük szomorú eredményei vannak feljegyezve. Örömtelen napok, 1. v. Élelem nélküli raktárak, 2. v. Értelmetlen áldozatok, 4. v. Bolond vezetők, 7. v, Kimerült népesség, 11-14. v. Így Izráel learatja nemzeti bűneinek keserű gyümölcseit, ahogyan bujdosik a föld népei között, gyűlölten és megtizedelve, 9,17. v. Bizony, komoly tanulság van ebben mindenki számára.

Isten törvényét nem lehet büntetlenül meggyalázni és a bűn törvényét nem lehet felelőtlenül gyakorolni.