Skip to main content

12.22 Látomások, amelyek megelevenednek

OLVASNIVALÓ: 
Zakariás 1,1-21

ZAKARIÁS kortársa volt Aggeusnak. Tanításával és próféciáival sürgette az építőket „nyájas szavakkal, vigasztaló szókkal", 1,13. Ezek többek között felidézték Krisztus személyének dicsőségét, szenvedéseinek mélységét, az eljövendő dicsőséget, hogy fontosságot és igazi értéket adjanak az akkor Őérette végzett munkának. A népet az ilyen szolgálat sikerre segítette, Ezsd 6,14.

Isten hűséges volt, de áldásai gyakorlati élvezésének az volt a feltétele, hogy hozzá térjenek, 3.4.6. v. Akkor Ő is hozzájuk tér majd, 3,16. v.; vö. 9,12; Mal 3,7.18; 4,6; Ézs 30,15; Lk 17,18; Csel 11,21; 26,18; 1Tesz 1,9.

Egyetlen éjszaka nyolc látomást kapott Zakariás 1,7-6,8, amelyek egymást követően tárták fel az Úr szándékait.

Első látomás. Az igénytelen, de jó illatú mirtuszfák Isten akkori népét képviselik. A megaláztatás völgyében álltak a magas cédrusoktól, pogány uraiktól elnyomva, 1,8; Ézs 37,24. De a seregek (hadak) Ura ellenőrzi a világmindenséget, Zak 1,10. Ezeknek a seregeknek a vezetője a seregek Vezére, mégpedig a mi Urunk volt, Józs 5,13-15. Az angyalok nem szolgáló szellemek-e, akik el vannak küldve, hogy az üdvösség örököseinek szolgáljanak? Zsid 1,14; 1Móz 32,1; 2Móz 23,23. Az Úr megnyitja szemünket azoknak meglátására, akik velünk vannak, 2Kir 6,17!

Az Úr népe iránti nagy szeretete nagyon buzgóvá teszi Zakariást, biztosítva, hogy az Úr velük kapcsolatos szándékainak be kell teljesedniük, Zak 1,14.17; Ézs 9,7.

Második látomás. Isten megengedte a pogány nemzeteknek, hogy meghódítsák Izráelt. Azok közömbösek voltak az ország és népe iránt, 15. v, De Istennek van egy „ácsa" az egyes elnyomók ellen. Meg fogja rettenteni (megijeszti) az elnyomó birodalmat egy másik birodalommal. Az asszírok, babiloniak, perzsák és görögök, amikor rájuk került a sor, egymást követő birodalmakat alkottak. Az emberek meg fogják tudni, hogy „a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán", Dán 4,17; 5,21, mert Ő „az egész föld Ura", Zak 4,14.

Isten elhatározta, hogy irgalommal tér vissza Jeruzsálemhez. Háza fel fog épülni, a városok messzire terjednek.

A soha nem tévedő tudás mérhetetlen kincsesbányái vannak itt.

Kincsként őrzi ragyogó terveit, és megcselekszi szuverén akaratát.