Skip to main content

01.01 Bevezetés Máté evangéliumához

OLVASNIVALÓ: 
Máté

MEGTÉRÉSE ELŐTT Máté, az Alfeus fia adót szedett a rómaiaknak Kapernaumban. Neve Lévi volt (Mk 2,14). Az Úr azt parancsolta Lévinek, hogy kövesse, ezt ő megtette. Valószínűleg ezt követően változtatta nevét Mátéra, ami azt jelenti, hogy „Isten ajándéka”. Az akkor ismert legnagyobb földi királyságnak, a Római Birodalomnak a szolgája volt. Nem véletlen tehát, hogy evangéliumában sok mondanivalója van egy messzemenően nagyobb királyságról - a menny királyságáról.

Az első evangélium feljegyzéseinek nagy részét Jézus tanításai teszik ki. Az evangéliumnak több mint fele az Ő beszédeiből és példázataiból áll. Az embereket mindig bámulatba ejtették tanításai (7,28; 13,54; 22,33). Bevezetésétől és befejezésétől eltekintve az evangélium öt szakaszra osztható fel. Ezek mindegyike beszélgetéssel végződik, amelyet ilyen szavak követnek: „mikor elvégezte Jézus e beszédeket". Lásd: 7,28; 11,1; 13,53; 19,1 és 26,1.

Gyakorlatilag bizonyosra vehető, hogy Máté a zsidóknak írta az evangéliumát. Nekik Jézus megaláztatása, elvettetése és halála valóban botránkozás köve volt. Ők katonai és politikai szabadítót vártak (Lk 24,21). Máté elhatározta, hogy bebizonyítja: Jézus valóban a Messiásuk volt. Az 1. fejezet bemutatja, hogy származása hibátlan; jogosult volt az Ábrahámnak tett ígéretekre és Dávid trónjára. A 2. fejezet azt mutatja meg, hogy korai gyermekkora teljes összhangban volt az Ószövetséggel. A 3. fejezet mutatja be, hogy a megjövendölt előfutár eljött. A 4. fejezet azt mutatja, hogy megkísértése bebizonyította alkalmasságát az uralkodásra. Az 5-7. fejezet azokat az elveket részletezi, amelyek szerint kormányozni fog. A 8-9. fejezet jegyzi fel az Ézs 35. és 61. messiási jeleinek beteljesedését. Jézus életének mindezek a fontos eseményei azért történtek, hogy az Ószövetség próféciái beteljesedjenek. Máté tízszer használ a következőkhöz hasonló kifejezéseket „hogy beteljesedjen, amit megmondták a próféták".

Figyeljük meg a következő kifejezést: „Ettől fogva kezde Jézus..." (4,17; 16,21). Nagy vonalakban tehát az evangélium a következő három szakaszból áll: bevezetés (1,1-4,16); Jézus szolgálata (4,17-16,20); Jézus a szenvedés és a dicsőség ösvényén (16,21-28,20).