Skip to main content

02.10 Bevezetés Márk evangéliumához

OLVASNIVALÓ: 
Márk

AZ EVANGÉLIUM írójának teljes neve János Márk, és a Szentírás kilencszer említi. Sorrendben a hivatkozások a kővetkezők: Csel 12, 12.25; 13,5.13; 15,37; 1Pt 5,13; Kol 4,10; Filem 24; 2Tim 4,11. Ezenkívül az ún. „ifjú" (Mk 14,51-52) feltehetőleg maga Márk volt. Van tehát némi betekintésünk az életébe, Pál és Péter apostol, valamint Barnabás melletti szolgálatába. Általánosan elfogadott, hogy a Szent Szellem ihletése mellett Márk fő információs forrása Péter volt, és evangéliumában sok részlet megerősíti ezt.

Márk, mintegy azoknak a szolgája, akik arra voltak elhívva, hogy a legmagasabb rendű szolgálatot végezzék az Úrral és Őérte. A Szent Szellem választottja volt arra, hogy megrajzolja az Úr szolgai jellemét. Ezt egyszerű, eleven és közvetlen stílusban tette. A megfogalmazások kis képeknek felelnek meg. Az evangélium nagyon mozgalmas. Például az 1. fejezetben az Úr látható a Jordán vizében, a pusztában, a tenger mellett, a zsinagógában, egy házban, egy magányos helyen és Galilea városaiban. Programja nagyjából a következőképpen elemezhető:

A Szolga ajánlása 1,1-13

A Szolga maga 1,14-45

A Szolga hatalma 2,1 - 3,6

A Szolga barátai 3,7 - 6,6

A Szolga befolyása 6,7 - 8,26

A Szolga tanítása 8,27 - 10,52

A Szolga pályája 11,1 - 12,44

A Szolga próféciája 13,1-37

A Szolga elutasítása 14,1 - 15,47

A Szolga felmagasztalása 16,1-20

Ez az evangélium gyors folyóhoz hasonlít, ahogy bejut Galilea területére (1,14-9,5), azután a Jordánon túli területre (10,1-31), végül pedig Júdeába, jeruzsálemi csúcsponttal (10,32-16,18). Az Úr Betániából kiindulva (16,19-20) tökéletesen befejezte a szolgálatát, és visszatért a mennybe, hogy megkezdje új munkáját másokon keresztül.