Skip to main content

09.11 Helyreigazító szavak

OLVASNIVALÓ: 
2Tesszalonika 2,1-12

VOLTAK PROBLÉMÁK Tesszalonikában. Pál ebben a szakaszban egy nagyon súlyos problémával foglalkozik. Gondosan olvasva meglátjuk, milyen veszedelmesek lehetnek a rossz benyomások.

Az 1-3. versben figyelmeztetéssel kezdi. Nagyon szép megfigyelni, hogyan kezdi el. Nagyon kéri, őszintén kérleli őket az Úr Jézus Krisztus eljövetelére (paruiza, vagyis megjelenés) és hozzá leendő összegyűjtésükre nézve. Pál a hangsúlyozás érdekes módszerét használta. Lásd: Rom 12,1; 2Kor 5,20; 2Kor 10,1. A hívők két problémával kerültek szembe. Voltak, akik azt állították, hogy Páltól eredő leveleket írtak. Tanításuk hamis volt. Azt állították, hogy Krisztus már eljött, és hogy az Úr napja már megjelent. Pál figyelmeztette a szenteket, hogy ne tántorodjanak meg értelmükben, és ne zavarodjanak meg. Lehet, hogy ezért fejezte be úgy a levelet, ahogyan tette (3,17). Igazi leveleit aláírta. Figyeljük meg, hogy pont a figyelmeztetéssel azt hangsúlyozta, hogy az Úr eljövetelére még várni kell. Akkor fognak „Őhozzá" összegyűlni. Ez pompás bizonyítéka volt annak, hogy eljövetele bizonyos.

A 4-11. versben magyarázatot ad. Az időtényezővel foglalkozik. Isten kidolgozott egy időtáblázatot - ezt sohasem szabad elfelejteni. Az Úrnak napja nem jöhet el a hittől való elszakadás - a hitehagyás előtt. Annak, ami azt ma még visszatartja, el kell távoznia, mielőtt a törvénytelenség végleges megnyilvánulása megjelenik. A korlátlan gonoszság még vissza van tartva. Sokan úgy vélik, hogy a „visszatartó" a Gyülekezetben lakó Szent Szellem, Aki akkor fog eltávozni, amikor az Úr eljön a szentjeiért. Nyilvánvaló, hogy amikor a gonosz teljességgel testet ölt, egy személyben fog megjelenni, a bűn emberében, a törvénytipróban. Belőle mindenféle szentségtelen arcátlanság, sátáni tevékenység, gonosz befolyás árad majd. De pusztulása bizonyos. Az Úr Jézus megjelenése - hatalmas világossággal és dicsőséggel - el fogja pusztítani.

Mennyire fontos a hívő emberek számára, hogy erősen álljanak az igazságban. Lesznek olyanok, akik megtagadják az igazságot, akik hisznek a „hazugságnak" az Antikrisztus idejében. Józan reagálás az, hogy Isten, Aki kiküldte igazságát, erőteljes tévelygést küld azokhoz, akik azt elutasítják, hogy higgyenek a „hazugságnak".