Skip to main content

10.08 Bevezetés a Zsidókhoz írt levélhez

OLVASNIVALÓ: 
Zsidó levél

BÁR NEM tudjuk, hogy ki írta ezt a levelet, de üzenete nem hagy kétséget a címzettek felől. A hivatkozás az atyákra, a szent sátorra és az engesztelés napjára, megerősíti a Bibliában található címet. Nyilvánvalóan meg van az oka, miért nincs megemlítve az író, de ezen nem érdemes vitatkozni.

A levél két témája: Krisztus papsága és áldozata. A levél érdekes összehasonlításokat tesz; 1-6. fejezet: a rész szerinti és a teljes; 7-10 fejezet: az ideiglenes és az örök; 11-13. fejezet: a földi és a mennyei között. Mint „intő beszéd" (13,22), üzenete hármas: „törekedjünk tökéletességre" (6,1), ez előrehaladás; „járuljunk hozzá" (10,22), ez közeledés; „menjünk ki tehát őhozzá" (13,13), ez közösség.

Vannak a levélben visszatérő közbevetett megjegyzések, amelyekben az író azt kívánja, hogy az olvasó vizsgálja meg: vajon hitben van-e, vagyis keresztyén-e vagy nem. A fő közbevetett mondatok a következő igehelyeken vannak: 3,1-4.13; 5,11-6,20; 10,23-29. Azokban a korai napokban voltak zsidók, akik vonzódtak Krisztushoz és a keresztyénséghez, de ez nem volt több, mint a saját zsidó hiedelmeik és gyakorlataik kibővítése. Nem alapozódtak meg egyszer s mindenkorra Krisztus áldozatában, sem az előképek beteljesedésében, és még sok más dologban sem. Ebben a levélben tehát nem annak a lehetőségéről van szó, hogy a keresztyén hit meggyengül, sem arról, hogy a keresztyén visszamegy a világba; sokkal inkább arról, hogy egy zsidó, aki vonzódott Krisztushoz és a keresztyénséghez, visszatér az előképekhez, és ezáltal tagadja azok beteljesülését Krisztusban. Az ilyen cselekedet magában foglalta Krisztusnak és áldozatának megtagadását. Ennek a levélnek sok olvasója megmenekült volna a szívfájdalomtól, ha ezt megértette volna. Isten gyermeke, te elhagyhatod Krisztust, de sohasem fogod megtagadni; hited időnként meggyengülhet, de sohasem fogod azt elveszíteni!

Mikor azt kérdezték, hogy ennek a levélnek a kulcsszava a még jobb kifejezés-e, egy hivő így válaszolt: „Mi a véleményed a tökéletességről és az örökkévalóságról? Mi csak akkor leszünk jobbak, ha tökéletesek vagyunk, és nem leszünk tökéletesek az örökkévalóságig."