Skip to main content

10.12 A hitetlenség bűne

OLVASNIVALÓ: 
Zsidók 3,1-19

A MEGSZENTELT testvérek (2,11) és fiak dicsőségre vannak vezérelve, és most úgy szólítja meg őket, hogy »szent atyafiak, mennyei elhívásnak részesei", és felszólítja őket, hogy figyelmezzenek az 1. fejezetben bemutatott Fiúra, Akit Isten küldött hozzájuk, mint apostolukat, és mint a 2. fejezet Főpapját, Aki Isten előtt képviseli őket.

Az 1-6. versben a téma Isten háza manapság. Mózes Isten házában volt, mint szolga; Krisztus Isten háza felett van, mint Fiú. »Aki pedig mindent elkészített, az Isten az" (4. v.). Ez közvetett utalás Krisztus Istenségére. Ha Mózes „Isten házában" volt (2.5. v.), mi Isten háza vagyunk (6. v.). Az erős megtartás (6. v.) nem az üdvösséget jelenti, ez egyszerűen annak bizonyítéka.

A 7-19. versben a téma Isten nyugodalma a jövőben. A ma háromszori említése sürgetést jelent. Sürgős a szívet megvizsgálni, nem hidegség, hanem az esetleges hiba miatt, vagy, hogy nincs-e megkeményedett, gonosz szív. A baj mélyen ülhet. Nem ideiglenes botlásról van szó, hanem inkább megfordíthatatlan állapotról. Izráel nemzetének példája teszi ezt világossá. Kiknek esküdött meg haragjában, hogy nem fognak bemenni az Ő nyugodalmába? (11.v.) Ez olyan nemzet volt, amelynek, noha látta az Ő cselekedeteit negyven éven keresztül, kemény volt a szíve, amely változatlan maradt (8-9. v.). Olyan nemzedék volt, amely mindig tévelygett a szívében, és nem ismerte az Ő útjait (10. v.). Hitetlen és gonosz volt a szívük, amely elfordult az élő Istentől (12. v.). A testvérekhez intézett kérés a 12-13. versben ne okozzon riadalmat. Isten az embereket mindig saját hitvallásuk talaján szólítja meg, amíg az hamisnak nem bizonyul. Urunk így bánt Júdás Iskáriótessel.

A16-19. versben egy sor kérdés és válasz van. Kik keseredtek el? Mindazok, akik kijöttek Egyiptomból (16. v.). Kikre haragudott meg? Azokra, akik vétkeztek, a kiknek testei elhullottak a pusztában (17. v.). Kiknek esküdött meg hogy nem mennek be az Ő nyugodalmába? Azoknak, akik nem engedelmeskedtek (18. v.). Mi volt a bűnük? Nem a hit gyengesége, hanem a hitehagyó nemzet hitetlensége (19. v.).