Skip to main content

12.12 A dicsőséges bárány

OLVASNIVALÓ: 
Jelenések 5,1-7

A 4. FEJEZET látomása folytatódik, és kinyújtva látható az Örökkévaló jobb keze. Egy könyv van benne, egy tekercs, amely mindkét oldalán tele van írva, de nem lehet elolvasni, mielőtt a hét pecsétet fel nem törik, amelyekkel le van zárva. Mi ez a könyv és mi a tartalma? Lehetséges, hogy Isten minden végső szándékának teljes feljegyzése. Amikor felhívás hangzik, hogy ki méltó odajönni, hogy átvegye a könyvet János keservesen sír, mert senkit sem találtak méltónak. Azt gondolja, hogy most már a könyv tartalma sohasem lesz ismeretes. Sírásának az egyik vén szavai vetnek véget. Találtak valakit. Aki méltó rá!

Itt jutunk el Urunk sokféle dicsőségének második nagy látomásához, most nem úgy, mint az Emberfia megindítóan fenséges szemlélésénél, hanem úgy jelenik meg, mint Bárány! Jánosnak mondja egy vén, hogy ne sírjon, mert ott van Ő, Aki Júda törzsének Oroszlánja, Dávid Gyökere, és méltó a könyv megnyitására; „Ordít az oroszlán: ki ne rettegne?" (Ám 3,8). Ez a királyi törzs Oroszlánja, amelyről Jákób ezt mondta: „Nem múlik el Júdától a fejedelmi bot" (1Móz 49,10). Ő az, Akitől Dávid eredt, és Akit Dávid Uramnak nevezett (Zsolt 110,1). Mégis, ahogyan János nézi, olyan valakit lát, Aki nem erőszakkal és királyi hatalommal győz, hanem önfeláldozó alázattal; Bárányt lát amely az áldozatnak és halálnak minden jelét viseli, mert olyannak tűnt, mint Akit megöltek. De a Bárány hatalomban és életerőben állt ott. A gondolat visszatér arra, amit János az evangéliumában mondott: „...megmutatta nékik a kezeit és az oldalát. Örvendeztek azért a tanítványok, hogy látják az Urat" (Jn 20,20).

Két másik dolgot is mondott Isten csodálatos Bárányáról. A Báránynak hét szarva volt. Még a Jelenések felületes olvasása is mutatja, hogy a „hetes" szám újra és újra előfordul. Ez a szám teljességet vagy befejezettséget jelent. Bár a Bárány alázatosságban látható, mégis Övé a hatalom teljessége, és hét szeme van, amelyről elmondja János, hogy ez Isten hét Szellemét jelenti, aki elküldetett az egész földre. Semmi sem esik kívül az Ő érzékelésének határain. Akiben a Szellem teljessége lakik.