Skip to main content

04.11 Az ellopás-elmélet

„Azok pedig összegyűltek a vénekkel, és miután határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak a katonáknak, és így szóltak: »Ezt mondjátok: Tanítványai éjjel odajöttek, és ellopták őt, amíg mi aludtunk.«" Máté 28,12-13

Alighogy feltámadt az Úr Jézus, ellenségei is akcióba léptek annak érdekében, hogy ezt a csodát félremagyarázzák. A legjobb hazugság, amelyet az idő tájt ki tudtak találni, az volt, hogy a tanítványok éjszaka odajöttek a sírhoz, és ellopták Jézus testét. Az „ellopás-elmélet" sorsa azonban az - mint minden más ilyen elméleté -, hogy több kérdést vet fel, mint ahányat megválaszol. Például:

Miért nem vonták kétségbe a főpapok és vének a katonáknak az üres sírral kapcsolatos jelentését? Elfogadták igaznak, és sietve kitaláltak rá valamilyen magyarázatot, hogy miként történt az egész.

Miért aludtak volna a katonák, amikor őrködniük kellett volna? A római hadseregben halállal büntették azt a katonát, aki elaludt az őrhelyén. És a főpapok mégis büntetéstől való mentességet biztosítottak számukra. Miért?

Hogy volt lehetséges, hogy valamennyi katona egyszerre aludt el? Túlmegy a szavahihetőség határán az az elképzelés, hogy mindnyájan egyidejűleg kockáztatták a halálbüntetést, csak azért, hogy egy kis alváshoz jussanak.

Hogyan tudhatták a tanítványok elgörgetni a követ anélkül, hogy az őrséget felébresztették volna? A kő súlyos volt, és csak nagy zajjal lehetett elmozdítani.

Hogyan tudták a tanítványok egyáltalán megmozdítani a követ? A heródesi korban a sírkövet egy vájatban görgették, mígnem egy mélyedésben megállt. Sokkal könnyebb volt tehát egy ilyen sírt lezárni, mint ismét felnyitni. Azonfelül a sírt a római hatóságok a lehető legjobban „biztosították".

Valószínű-e, hogy a tanítványok, akik félve csak az imént futottak el, hogy az életüket mentsék - hirtelen olyan bátorságot nyertek, amellyel fölvették a harcot a római őrséggel, és kirabolták a sírt? Nyilván tudták, hogy az ilyen cselekmény milyen súlyos büntetést von maga után.

Ha a katonák mindnyájan aludtak, honnét tudhatták, hogy a tanítványok ellopták Jézus testét?

Ha a tanítványok lopták el a testet, miért vesztegettek még időt arra is, hogy a leplet eltávolítsák a halottról, sőt a fejkendőt külön szépen összehajtogassák (Lk 24,12; Jn 20,6-7)?

Egyáltalán, miért akarták volna a tanítványok ellopni Jézus testét? Erre nincs sem ok, sem indíték. Ellenkezőleg, ők maguk is meg voltak lepve, és hitetlenkedtek, amikor megtudták, hogy Jézus feltámadt.

Hogyan indulhattak a tanítványok, ezek az emberek széles e világra, életüket is kockára téve, hirdetni a feltámadást, ha tudták, hogy ez hazugság? P. Little mondja: „Senki sem hal meg olyasmiért, amiről tudja, hogy hazugság." A tanítványok tehát tökéletesen meg voltak győződve arról, hogy az Úr Jézus feltámadt.