Skip to main content

04.22 Aki minden szükségünkre elegendő

„Ez az élet az Ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet" (1Jn 5,11-12).

Boldogító dolog felfedezni a különbséget a kegyelmi ajándékok és Krisztus között; felismerni a szelídség és Krisztus, a türelem és Krisztus, nemkülönben a szeretet és Krisztus közötti különbséget. Isten nem úgy akarja az alázatosságot, a türelmet, a szentséget vagy a szeretetet nekünk adni, mint kegyelme külön-külön ajándékait. Ő nem kiskereskedő, aki csomagonként osztogatja a kegyelmet, kimérve egy kis türelmet a türelmetleneknek, egy kis szeretetet a szeretetleneknek, egy kis szerénységet a büszkéknek! Nem csak bizonyos mennyiséget ad ezekből, hogy azután úgy legyünk kénytelenek belőlük gazdálkodni, mint valami tőkéből! Nem, Istennek egyetlen ajándéka van számunkra: Fia, Jézus Krisztus.

A szentségről való szokásos elképzelésünk az, hogy életünk minden mozzanatának szentnek kell lennie. De ez nem maga a szentség, hanem annak csak a gyümölcse. A szentség Krisztus. Ő adatott nekünk. Tehát mindent belehelyezhetünk: a szeretetet, az alázatosságot, az erőt, az önuralmat. Ha például türelemre van szükségünk: Ő a mi türelmünk! Holnap tisztaságra lesz szükségünk: Ő a mi tisztaságunk! Nem számít, ha százféle is a hiányosságunk. Ő maga teljesíti be valamennyit, aki minden szükségünkre elegendő.