Skip to main content

04.27 Békességes tűrés

„Itt van a szentek békességes tűrése és hite" (Jel 13,10).

Vannak, akik így kiáltanak: „Meddig még?", mert nehéz tovább türelmesnek lenni. Ám éppen ennek az ítélettel foglalkozó könyvnek az elején mutatkozik be így János: „Testvéretek és társatok a szenvedésben és királyságban és a Jézusra való állhatatos várakozásban" (Jel 1,9) - és ez fontos. A Jelenések könyve ahhoz a határhoz visz el bennünket, ahol Isten végül félreteszi a türelmet, és ítéletet gyakorol. De ez a pillanat még nem érkezett el, és Jánoshoz hasonlóan mi is abban a korban élünk, amikor még szükségünk van a türelemre. Sokszor könnyebb lenne fegyvert fogni az elnyomás és gonoszság ellen. A fenti Igében azonban éppen a szent vértanúk várják türelemmel, hogy beteljen a számuk (6,11). Isten sohasem helyesli a türelmetlenséget, hiszen Ő maga is hosszútűrő. Tanúsítsunk Őbelé vetett erős hitet, és kérjük el tőle a türelmet!

Jel 6. 11 Akkor mindegyiküknek fehér ruhát adtak, és azt mondták nekik, hogy még egy rövid ideig nyugodjanak, amíg teljes nem lesz szolgatársaiknak és testvéreiknek a száma, akiket ugyanúgy megölnek, mint őket.