Skip to main content

09.18 Krisztusban való élet

„A saskeselyűnek útját az égben... "(Péld 30,19).

Tekints a madarakra! Ha meg tudnánk tőlük kérdezni, nem félemlíti-e meg őket a nehézkedési törvény, vajon mit válaszolnának? Ezt felelnék: „Mi sohasem hallottuk Newton nevét. Törvényéről sem tudunk semmit. Repülünk, mert életünk eleme a repülés." A madarak életéhez hozzátartozik a repülés képessége, de emellett életüknek van egy törvénye: természetes módon győzik le a nehézkedés törvényét. Ettől függetlenül a nehézkedés megmarad. Ha nagy hidegben, amikor vastag hótakaró borítja a földet, korán fölkelsz és egy elpusztult verebet találsz az udvaron, halála ennek a törvénynek a létezésére fog emlékeztetni. De amíg a madarak életben vannak, leküzdik a nehézkedést, a bennük lévő élet az, ami uralkodik. Igen, minket is a Krisztusban való élet törvénye tesz szabaddá a bűn és a halál törvényétől.