Skip to main content

10.16 Megerősítve

„Minden erővel megerősíttetvén az ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszútűrésre örömmel" (Kol 1,11).

Az apostolság meghatalmazás. Ahol isteni megbízás van, sohasem hiányzik a küldetés jele. Pál apostolságának valódiságára bőségesek a bizonyítékok. „Semmiben nem vagyok alábbvaló a fő-fő apostoloknál" - írja a 2Korintus 12,11-ben. „Apostolságom jelei megbizonyosodtak közöttetek sok tűrésben, jelekben, csodákban és erőkben is." Ebből arra következtethetünk, hogy a békességes tűrés a szellemi erő legfontosabb bizonyítéka. Az a képesség, hogy állhatatosan tűrünk a szorongatások között, bizonysága elhívásunk valódiságának, és azt mutatja, hogy tényleg az Úr küldöttei vagyunk. Türelem és béketűrés - méghozzá örömmel -, csak azokban található, akik tudják, mit jelent „megerősíttetni minden erővel az Ő dicsőségének gazdagsága szerint".