Skip to main content

Verembe esve (Ember a lyukban)

Ajánlás típusa: 
videó
Video: 
Video

A bűn verméből önerőből nem szabadulhatunk ki! Ha egy kicsit ismerjük a világvallások tanait, ráismerünk a különböző jószándékú tanácsok forrásaira. De segíteni csak egyvalaki tud!

Jézus mondta: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam." (János 14,6)
Jézus mondta: „Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. ... Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” (János 8,32-36)