Skip to main content

02.22 Pásztorom: Jahve-Roi

Dátum: 
2019.02.22

Zsoltárok 23,1-6

PÁSZTOROM: JAHVE-ROI

Kinek nem remegtették meg még a szívét a szeretett huszonharmadik zsoltár nagyszerű igazságai? Még az is, aki nem ismeri az Urat, úgy tűnik, vigasztalást talál ennek a zsoltárnak a szépségében.

Írtak és prédikáltak róla számtalan alkalommal. Mégis, valahányszor visszatérünk rá, ad valami újat.

A zsoltár az Úrral, vagyis Jahvéval kezdődik és végződik. Ehhez hasonlóan mi is kezdjünk és végezzünk Ővele. Thomas Newberry mutat rá a "Jahve" cím jelentőségére: "Ő mindig volt, mindig van, és eljövendő."

Ez az Úr pásztor is. Micsoda gyönyörű kép az Úr Jézus Krisztusról! Lehetnek olyan pásztorok, akik kemény, dacos és szívtelen emberek. De ez nem az a kép, amit a Szentírás Őróla ad. Az Újszövetség tele van a jó Pásztor képeivel: könyörületéről, gondviseléséről, önfeláldozásáról, aki életét adja a juhokért. Ebben a zsoltárban ilyen pásztor szerepel.

De még többről van szó. Ő az "én" Pásztorom! Ez a meghökkentő igazság. Hogy ilyen pásztor létezni fog valamilyen határozatlan és általános módon, az meglehet. Sőt Ő a "mi" pásztorunk is, valamilyen kollektív módon. Dávid szavai azonban azt mondják, hogy Ő az "én pásztorom". Pásztorod-e Ő neked is? Ő kész az lenni. A tiéd lehet, ha akarod.

Ha Ő a pásztorod, ismered-e Őt így, gyakorlati módon? Dávid ismerte. Hívők milliói ismerik ma is így. Irányít, vezet, gondot visel, helyreállít, védelmez. Kezdettől végig velünk van. Dávid megtanulta ezt. Ő volt a pásztora minden napon, és az lesz örökre.

Ha Ő ma számodra nem ilyen pásztor, egyszerűen mondd meg neki, hogy akarod, hogy az legyen. Messze lehetsz tőle, és rettenetesen hiányozhat. Lehet, hogy a szíved kihűlt az élet dolgai vagy csalódásai által. Ne törődj vele, mindig van visszaút ehhez a Pásztorhoz. Sohasem túl elfoglalt ahhoz, hogy helyreállítson és megsegítsen egy elkóborolt bárányt.

Mi is legyünk hasonlóak ehhez a Pásztorhoz a másokkal való foglalkozásban. Könnyebben fognak vonzódni hozzá, ha meglátják Őt azokban, akik azt vallják, hogy Őt szorosan követik.

Zsolt.23.1-6 Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.