Skip to main content

05.06 Jákób Osztályrésze

Dátum: 
2019.05.6

Jeremiás 10,14-16

JÁKÓB OSZTÁLYRÉSZE

   Jákób ambiciózus, törekvő ember volt. A Biblia azt mondja, hogy a mohóság bálványimádás, Kol 3,5. Jákób bálványimádókkal volt körülvéve, és szellemi értelemben egyszer ő is vétkes volt a bálványimádásban. De a bálványok nagyon gyatra osztályrészt szolgáltatnak. Szerencsére Jákób megtapasztalta saját kapzsi akaratának megtörését, és végül úgy Jelenik meg a Szentírásban, mint megelégedett ember, aki élvezi azoknak a dolgoknak a lényegét, amelyeket még csak remélt, és azoknak a dolgoknak a bizonyosságát, amelyeket még nem látott. Élete végén azt látjuk, hogy Jákób vándorbotjára támaszkodik, miközben Istent imádja. Hitben halt meg, nem kapva meg az ígéreteket, de távolból látta azokat, bizonyos volt bennük, megragadta azokat, és megvallotta, hogy idegen és zarándok a földön, Zsid 11,13. Megtalálta osztályrészét Istenben, amely messze elhomályosította a földi bálványok hamis fényét. Számára Krisztus volt minden mindenekben.
   Az a nemzet, amely Jákóbtól származott, és amely Jákób nevét viseli, meg fogja ismételni az ő tapasztalatait. Zavaros időket élnek át majd, és birkózni fognak az Úr angyalával. Ekkor megsérülnek, de meg fogják kapni az áldást.
   Ézsaiás nagyon segítőkész, hogy megmutassa nekünk Isten gondolatait a bálványimádásról, Ézs 40,18-20; 41,7; 44,9-20; és 46,5-7. Ezek az igehelyek mutatják, hogy a bálványimádás valójában mennyire logikátlan, abszurd és félelemmel terhes. A bálvány készítője teljesen ésszerűtlenné válik: "Aki hamuban gyönyörködik, azt félrevezeti saját megcsalt szíve. Nem mentheti magát, és nem mondhatja ezt: Csak hazugságra támaszkodtam!" Ézs 44,20
   Jeremiás hasonló irányt vesz, amikor próféciájának 10. fejezetében a bálványimádás látható megjelenéséről ír. De a bálvány minden vonzereje és megjelenése, miután azt felállították, alig több mint egy mezőn lévő madárijesztőé.
   Jákób leszármazottai ezt a megelégedettséget csak úgy érhetik el, ha találkoznak a felsőbbrendű Istennel, aki a mennyet és Földet alkotta. Egy nagy szakadék választja el "Jákób osztályrészét" az emberiség nyugtalan, pénzsóvár elképzeléseitől, akik az egy igaz Istentől függetlenül keresik a beteljesedést; "mert Ő a mindenség formálója, Izráel törzse pedig az Ő tulajdona: Seregek URa a neve", Jer 10,16.

Jer. 10.14-16 „Minden ember bolonddá lett, tudomány nélkül, minden ötvös megszégyenül az ő öntött képével, mert hazugság az ő öntése, és nincsen azokban lélek. Hiábavalók azok, nevetségre való munka, elvesznek az ő megfenyíttetésök idején! Nem ilyen a Jákób része, mint ezek; mert a mindenség alkotója ő, és Izráel az ő örökségének pálczája; Seregek Ura az ő neve!”