Skip to main content

A legszebb bölcsesség

Amit csak akar az Úr, megteszi az égen és a földön és a mélységes tengerekben. (Zsolt 135,6)
Tõle, általa és érte van minden: övé a dicsõség mindörökké. (Róm 11,36)


Uram, taníts minket fejünket meghajtani!

Bár fenséges az Úr, meglátja a megalázottat, és messzirõl megismeri a fennhéjázót. (Zsolt 138,6)

Isten bennünket hûségesen szeret. Nap mint nap figyel, és gondja van ránk. Mindenütt jelen van: ismeri gondolatainkat, terveinket, érzéseinket. Nem lehet tõle elrejtõzni. Tudja, hogy mennyire szükségünk van rá. Tudja, hogy milyenek vagyunk, és azt is látja, milyennek akarjuk mutatni magunkat mások elõtt vagy õelõtte. Ismeri megalázott voltunkat, és akkor is lát - méghozzá messzirõl -, amikor magunkat annyira feljebbvalónak tartjuk.
Akárhogyan is viselkedünk, akárhogy nézünk is ki, az Istenéi vagyunk. Õ alkotott és formált, és azt akarja, hogy mi is az övéinek tudjuk és érezzük magunkat. Biztonságot és szeretetet szeretne adni, hogy ne gondoljuk azt, hogy egyedül vagyunk a világban. Az õ hatalmát akarja megmutatni rajtunk, hogy higgyünk õbenne, és ne embertársaink legyõzésével, fölényeskedéssel mutogassuk mi a saját "hatalmunkat". Az Úristen nagy, erõs, hatalmas, elõtte nincs lehetetlen.
Nem személyválogató, nem az erõseket választja ki magának, hanem a gyengéket, hogy gyámolítsa õket, hogy a hatalmát megmutassa mindazoknak, akik kételkednek, vagy szükséget szenvednek. Az erõseket, fennhéjázókat megalázza, porba dönti elképzeléseiket, keresztülhúzza számításaikat, hogy õk is gyengének és megalázottnak érezzék magukat, s hogy aztán ismét fel tudja majd õket emelni.
Lássuk meg az Isten szeretetét és hatalmát, amely a mi javunkat szolgálja!

Ember, ne szállj túlságosan magasra, ne képzelj be magadnak semmi felesleges dolgot! A legszebb bölcsesség, hogy nem vagy nagyon okos. A bölcsesség forrás. Minél többet iszol belõle, annál többet és hatalmasabban ösztönöz és dolgozik. A bölcs soha sem téved, mindig célba talál, van szemmértéke: az Isten akarata.

Urunk, Istenünk! Taníts meg a saját útjaink helyett a te utadon járni! Ámen.