Skip to main content

Az alázat az egyetlen módszer

Az Úr szavát hallottam, aki ezt mondta: Kit küldjek el, ki megy el követségünkben? Én ezt mondtam: Itt vagyok, engem küldj! (Ézs 6,8)

Krisztus így imádkozott: "Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem õket a világba." (Jn 17,18)

Jöjj közel hozzám, ó Jézus, várom, hogy megszólíts!

Legyetek alázatosak, mert az Isten a gõgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. (1Pt 5,5)


Ki az alázatos ember? Mindenkinek, aki Jézust szeretné követni, meg kell tanulnia az alázatot. Jézus nem vonakodott megmosni tanítványainak lábát. Jézus nem szólt vissza, mikor gúnyolták, sértegették, türelmes volt és alázatos.
Olyan Istenünk van, aki Fiában megmutatta, milyen az alázatos ember: kész lehajolni a szenvedõhöz, kész letérdelni, nem félti büszkeségét, nagyobb benne a felebaráti szeretet, mint az önzés.
Az alázatos kész leereszkedni: talán nem fog akkor látszani, elvész a tömegben, de az Úr szemében nagy lesz. Jézus példáját követve legyünk hát mi is alázatosak, készek a töredelmes bocsánatkérésre, ha arra van szükség! A közösséget tönkreteheti az alázat hiánya, ezért légy türelmes, szelíd! Felejtsd el a gõgöt, mert a gõgös emberrel nem tud mit kezdeni Isten, kemény, formázhatatlan agyaghoz hasonló. Engedd inkább, hadd munkálja ki benned az engedelmességet, aminek feltétele az alázat. Ne légy nagyra törõ, engedelmes légy szüleid és az idõsebbek iránt! Mondd te is, ahogy a gyerekdal mondja: "Te nagy ÉN kicsi légy!"

Taníts, Uram, meghajlani! Mint szélben az aranykalász, hajoljak meg, ha Lelked így reám fuvall, s porig aláz. S dacos szívem, ha ellenáll, midõn a Lélek rálehel, jöjj tûz gyanánt, s a dac s a gõg Lelked tüzében égjen el! (Lucy Anne Bennet)


Úr Jézus, köszönöm a mai tanításod, annak egyszerûségét, érthetõségét. Add, hogy igéd világossága ragyogja be egész napomat! Segíts az alázatos lelkület elnyerésében! Munkáld ezt Szentlelked által! Köszönöm a gyülekezetem idõs tagjait, bölcs tanácsaikat és példamutató életüket! Kérlek, ne én, hanem te légy a középpontban, hadd tudjon életem rád mutatni, engedj a te dicsõségedre élnem! Ámen.