Skip to main content

Énértem jött, a bűnösért

Szeretlek, Uram, erõsségem! (Zsolt 18,2)
Erõsödjetek meg az Úrban és az õ hatalmas erejében. (Ef 6,10)

Mindenható Isten! Jöjj hozzánk, és áldd meg mai napunkat. Csak tebenned bízunk.

Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bûnösöket. (Mk 2,17)

Jézus szavai simogatnak bennünket. Õ hozzánk jött. Hozzánk, esendõ és bûnös emberekhez. Nem személyválogató. Nem kivételez, és nem az egészségesekhez jött. Értünk jött, és értünk halt meg. Vajon melyikünk lenne képes arra, hogy életét adja egy igaz és feddhetetlen társáért? Erre, azt hiszem, lenne néhány ember, aki igennel felelne. És bûnös emberekért? Erre már kevesebb...
Jézusnál ez nem volt kérdés. Nem gondolkodott, nem húzódozott, hanem cselekedett. Érted is és értem is. Értünk, bûnösökért. Csendesedj el, és gondold végig: milyen bûnöket, hibákat követtél el. A bûn betege lettél. Ám Jézus mégis szeret. Az, aki a legjobban ismeri minden bûnünket, hibánkat, rossz szokásainkat, az ért meg bennünket a legjobban. Megszán minket és megkönyörül rajtunk.

Jézus Krisztus, Úr és Pásztor, / Szemed õrzi nyájadat.
Hányszor óvtad, ó be hányszor / Bajok közt, kereszt alatt!
Ha veszély les itt-amott, / Most is véd pásztorbotod.
Áld vagy sújt, szent a Te vesszõd, / Vele mented a veszendõt.
(Scholz László)

Teremtõ Istenünk! Köszönjük neked, hogy egyetlen Fiadat adtad értünk, bûnösökért. Kegyelmed által nem hagytál elveszni bennünket. Kérünk, segíts, hogy meg tudjuk láttatni ezt a bennünket körülvevõ emberekkel. Istenünk kérünk, áldd meg a mai napunkat. Áldj meg bennünket, hogy téged szolgáljunk, és érted éljünk. Áldjuk nagy neved. Ámen.