Skip to main content

Igazság

Légy óvatos, maradj nyugton! Ne félj, ne lágyuljon meg a szíved. (Ézs 7,4)

Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erõsek! (1Kor 16,13)

Uram! Add, hogy megelégíttessem!

Jézus mondja: Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert õk megelégíttetnek. (Mt 5,6)


Mi az igazság? Nemcsak Pilátust, hanem az egész emberiséget öröktõl fogva foglalkoztató kérdés ez, és idõrõl idõre megpróbálnak választ adni rá. Az igazság odaát van, tehát nincs igazság a földön. De hogyha van, és ami van, az néha fáj. Mert egyetlen igazság van, hogy születünk és meg kell halnunk. Ez pedig fáj. A világban születnek és meghalnak, birodalmak támadnak és hanyatlanak, emberek szeretnek és gyûlölnek, felkel és lenyugszik a nap, a kõzetlemezek mozognak. Annyi mindenrõl gondolta már az ember, hogy állandó és örök. De a kimondott tételeket megdöntötték, az elsüllyeszthetetlen hajók elsüllyedtek, az ígéreteket visszavonták, az öröknek hitt érzelmek elmúltak, hatalmas birodalmak megbuktak, a tornyok ledõltek. Van hát valami igaz, biztos pont az életünkben? Mert az igazságnak nem szabad változnia, elferdülnie, leomlania, megbuknia, elmúlnia. Hol van az igazság? Jézus mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Õ öröktõl fogva volt, és feltámadt a halálból. Nem fordított hátat a küldetésének, nem ingadozott, ment egyenesen az útján, a kereszt felé. Az egyetlen igazságot hozta el életével a földre. És bár emberek születnek és meghalnak, szeretnek és gyûlölnek, birodalmak támadnak és hanyatlanak, hajók sülylyednek el, és tornyok dõlnek le, Jézus és az örök igazság mindig megmarad.

Minél többet iszom a tudás poharából, annál világosabban látom a pohár alján Istent. (Albert Einstein)

Uram Jézus, boldogok azok, akik téged keresnek, akiknek te vagy az életük, a mindennapi kenyerük, akik a te testedre éheznek és a te véredre szomjaznak. Boldogok, akik sóvárognak utánad, mint egy csepp víz után, akik úgy kapkodnak utánad, mint a víz alatti ember levegõ után. Boldogok, akik megtalálnak téged, mert õk megtalálják benned az igazságot. Ámen.