Skip to main content

03.12 Ákán bűne figyelmeztetés mindnyájunk számára

OLVASNIVALÓ: 
Józsué 6,1-2.17-19; 7,1-26

Ákán megkívánta, amit meglátott. "Meglátta... (mohón) megkívánta... elvette", 7,21. A bűn gyakran a meglátással kezdődik; vö. Éva, Lót, Dávid, 1Móz 4,6; 13,10; 2Sám 11,2. "Mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága." Jak 1,14. A világi "kívánság" itt erős vágyat jelent, és ezt jó és rossz értelemben is használja az Újszövetség. Hasonlóképpen olvassuk a kővetkezőt: "Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértésbe... jutnak, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik", 1Tim 6,9-10. A kapzsiság veszedelmes gonoszság, amelyet gyakran elítél az Újszövetség, pl. Mk 7,22; 1Kor 5,10; Ef 5,5. Az Úr példázata a bolond gazdagról a Lk 12-ben mindnyájunk számára figyelmeztetés, akik ma a nyugati kapitalista, fogyasztói társadalomban élünk annak szövevényes, rosszra csábító reklámjaival, amelyek a szemeken, különösen pedig a televízión keresztül hatnak.

Ákán önkényesen nem engedelmeskedett Istennek, 6,9. Jól tudta, mi történt a pusztában a "hitetlenség" és "engedetlenség" miatt, amikor ezrek haltak meg.

Mi van az otthonunkban? A gyülekezet talán nem látja és nincs róla tudomása, de Ákán bűne érinti a családját, akik tudtak róla és a nemzetet is, amely nem tudott róla: "Vétkezett Izráel" 7,11. Egy ember bűne elindítja a rombolást Isten népe között, amíg fel nem fedik, és nem foglalkoznak vele. Nemcsak az egyéneket, mint például Sámson, hanem a gyülekezeteket is megfosztja erejüktől a bűn; vö. Mirjám bűnével, 4Móz 11.

Nem tűrhetjük meg a bűnt magunkban és magunk között. A belső gonoszság nagyobb veszély, mint a külső ellenség. Mind a jerikói győzelemnek, mind az Ainál elszenvedett vereségnek kevés köze van, ha van egyáltalán, a szemben álló felek erejéhez; ahogyan a kémek hibásan hitték, 7,3. Bármilyen sok is az ellenség, mindig vereséget szenved, ha az Úr van Izráellel; vö. 2Kir 6,16-17. Bármilyen kevés is azonban az ellenség, mindig túl sok, ha egy Ákán van Izráellel.

Ezért mindnyájunknak kutatnunk kell a szívünket, és megvizsgálni, mivel foglalkozunk, mire törekszünk és miért élünk. Vannak dolgok, amelyek megfosztják Istent időnktől, pénzünktől, energiánktól, odaadásunktól? Ákán arra törekedett, hogy gazdaggá tegye önmagát és feltehetően a családját - mi legyünk Istenben gazdagok.