Skip to main content

04.20 Dávidnak isten házáért buzgó szíve volt

Dátum: 
2019.04.20
OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 7,1-11; 1Krónika 29,1-7.9.14.17

Dávidot gyakran találjuk a csatamezőn, amint a hadsereget vezeti a filiszteusok ellen, de mai olvasmányunk úgy kezdődik, hogy házában ül, egy békés időszakot élvezve. Szellemi gondolkodásának a jele, hogy szíve Isten ládája felé fordul, és Isten házának felépítését tervezi. Az a tény, hogy nem Isten kívánsága volt, hogy maradandó háza legyen a földön akkor, és hogy Dávid építse azt fel, nem csökkenti az ő Istenhez való viszonyának dicséretre méltó természetét. Salamon emlékeztette a népet arra, hogy az Úr méltányolta Dávid vágyát: "De az Úr azt mondta Dávidnak, az én atyámnak: Azt, hogy arra gondoltál, hogy az én nevemnek házat építs, jól cselekedted, hogy szívedben ezt végezted," 1Kir 8,18. Isten kegyelmesen megengedte neki, hogy részt vegyen a ház építéséhez nagyon is szükséges előkészítő munkában. Ő megértette azokat az elveket, amelyek szerint Isten cselekszik az Ő házával kapcsolatban. Bár mi ma nem kötődünk egyetlen épülethez, Dávid mégis tud tanítani bennünket, hogy milyen magatartást kellene tanúsítanunk "az Isten házában, mely az élő Istennek Gyülekezete, az igazságnak oszlopa és erőssége." 1Tim 3,15.

Isten házának alapelvei (1Kir 29):

Isten tulajdona "...mert nem emberé lesz az a ház, hanem az Úr Istené." Mert tőled van minden, és amiket a te kezedből vettünk, azokat adtuk most néked." 1.14. v.

Szent. "Szereztem a szent ház számára", 3. v.

Nagy szellemi kincs helye. Dávid hivatkozott "az Úr házának kincsére", 8. v.

Isteni rend helye. Semmi nem emberi elgondolás szerint történt. "Akkor átadta Dávid Salamonnak, a fiának a terveket... mindennek a tervét, amellyel a Szellem által rendelkezett", 1Kir 28,11-12 (angol)

Isten házának jellege (1Kir 29):

Ez megkíván: előkészítést, 2-3. v.; teljes elkötelezettséget, 2. v.; szeretetet, 3. v.; személyes odaszánást, 3. v.; szívbéli egyenességet, 17. v.; szolgálatkészséget, 6.17. v.; dicsőítést és imádatot, 13. v.

Isten házának vonzereje:

Dávid írta a következőket: "...hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében; hogy nézhessem az Úrnak szépségét", Zsolt 27,4.