Skip to main content

04.21 Dávid és az őt szerető szívek

Dátum: 
2019.04.21
OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 18,1-4.16.20; 19,1-5; 20,4

Az 1Sám 1,18-ban három alkalommal történik említés arról, hogy szerették Dávidot, "az Isten szíve szerinti férfit".

"Jonatán úgy szerette, mint a saját lelkét", 1. v.

"De az egész Izráel és Júda szerette Dávidot", 16. v. A két megosztott térség egyesült Dávid iránti szeretetében. Az Úr Jézus iránti szeretet az, ami egyesíteni fog bennünket, és megakadályozza a széthúzásokat.

"Mikál, a Saul leánya azonban megszerette Dávidot," 20. v. Sajnos, szeretete nem volt őszinte, és később megvetette.

Dávid úgy írta le Jonatán iránta érzett szeretetét, mint amely "csudálatra méltóbb volt az asszonyok szerelménél." 2Sám 1,26. Mai olvasnivalónk megmutatja, hogy ez a szeretet hogyan mélyült el egyre jobban az idővel, és kérdést intéz hozzánk az Úr Jézus iránti szeretetünk mélységéről.

Dávid győzelme volt az, amely először megragadta Jonatánt. Figyelte, ahogyan lemegy a völgybe és legyőzi Góliátot. Tudta, hogy ez a diadal megszabadította Izráelt, és ez váltotta ki Dávid iránti szeretetét. A mi Jézus Krisztus iránti szeretetünk a Golgota ennél mélyebb völgyében kezdődött. Nagyon keveset tudtunk Őróla, de hittük, hogy kereszten kivívott győzelme megszabadít bennünket a Sátán bilincseitől, a bűntől és a haláltól, és megszerettük Őt, "mert ő előbb szeretett minket!" 1Jn 4,19.

Közben elérkezünk Sámuel 1. könyvének 19. fejezetéhez, és Jonatán szeretete is kibontakozott; "de Jonatán, a Saul fia nagyon szerette őt." 1. v. Igyekezett jobban megismerni Dávidot, és most már mint személyt szerette, nemcsak azért, amit tett. Ez bátorságot adott neki, hogy kimenjen a mezőre, és kedvezően beszéljen Dávidról Saulnak, lázadó apjának rendkívül ellenséges magatartásával szemben. Szeretjük-e az Úr Jézust annyira, hogy beszéljünk róla az ellenséges világban?

Jonatán Dávid iránti szeretete végül elérte azt a pontot, amikor azt mondta neki: "Amit lelked kíván, megteszem éretted." 20,4. Az Úr ezt mondta tanítványainak: "Ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok", Jn 14,15. Készen állunk-e, hogy bármit megtegyünk, amit az Úr Jézus kér tőlünk?