Skip to main content

08.31 Zakariás, a néma pap

Dátum: 
2019.08.31
OLVASNIVALÓ: 
Lukács 1,18-23.57-80

Szegény Zakariás, mennyire hasonló hozzánk! Hite nem érte el imáinak nagyságát. Éveken keresztül imádkozott; most válasz érkezett imáira, és nem tudta elhinni! "Vén vagyok", mondja Gábrielnek. Van valami szomorú és panaszos ebben. "Én Gábriel vagyok", válaszolja az angyal, és megfeddi hitetlensége miatt. Isten színe elől a szent követ eljött az imáira adott válasszal, és ő nem akarja elhinni. Közülünk milyen sokan láthatjuk meg mindebben saját tükörképünket!

Ez nemcsak kételkedés Zakariás részéről. Ez hitetlenség, és Isten számára, aki vágyik népének bizalmára, a hitetlenség sértő. Zakariást némasággal veri meg, és a 62. vers jelzi majd, hogy süket is lett. Késlekedett a templomban, a nép pedig várta. Aztán megjelent előttük, és nem tudott beszélni. Gondolták, hogy látomása volt. Integetett nekik, beszélni képtelen volt, végül pedig hazatért otthonába a hegyvidékre. Most kilenc hosszú hónapot fog hallgatással tölteni, állandóan emlékezve arra, hogy nem akart hinni Istennek.

Kedves és kegyelmes dolog Isten részéről, hogy hitetlenségünk nem változtatja meg velünk kapcsolatos terveit és szándékait. Erzsébet teherbe esik, és a megígért fiú megszületik. Barátai és szomszédai örvendeznek, és a gyermeket apja után Zakariásnak akarják elnevezni. "Nem", válaszol anyja, "Jánosnak neveztessék". Az idős házaspár valamilyen módon kommunikált azokban a hónapokban, és Erzsébet ismerte az egész történetet. Tudta, hogy fiát Jánosnak kell elnevezni. Végül is a "János" név azt jelenti, hogy "az Isten kegyelme". Jahve valóban kegyelmes volt hozzájuk, hitetlenségük ellenére.

A barátok intettek Zakariásnak, a név felől érdeklődve. Az öregember fogott egy írótáblát, üzenete pedig röviden így szólt: "János a neve". Ez most már hit és engedelmesség volt. Nyelve megoldódott, és első dolga volt, hogy Istent dicsőítse.

Szent Szellemmel megtelve a férfi, aki eddig némaságra ítéltetett, most a leggyönyörűbb éneket adja nekünk. Énekel a megváltásról és üdvösségről, a gyengéd irgalomról és a bűnök megbocsátásáról, világosságról és sötétségről és a békesség útjára történő vezetésről. Imái válaszra találtak. A "naptámadat a magasságból" meglátogatta őket.