Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Máté 9,9-13; 10,1-5; Márk 2,13-17; Lukács 5,27-32

Egyik legnagyobb örömünk, ha tanúja lehetünk az evangélium hatékony hívásának valakinek az életében. Ez Jézus életében végig látható volt, ahogyan elhívott férfiakat és nőket, hogy tanítványai legyenek. Máté is ilyen ember volt, és figyelemreméltó változás történt benne.

Máté (vagyis Lévi) vámszedő volt, és Jézus általi elhívása háromszor van feljegyezve az evangéliumokban. Márk és Lukács úgy hivatkozik a vámszedőre az elbeszélésében, mint Lévire, és amikor felsorolják a tizenkét apostolt, nem említik meg a foglalkozását. Talán úgy érezték, hogy a "vámszedő" kifejezés rossz fényben tüntetné fel, és így kedvesen elkerülték, hogy felhívják rá a figyelmet.

Máté Kapemaumban élt egy nagy házban, amely alkalmas volt vendégség rendezésére sok ember számára. Gazdagsága onnan eredt, hogy a gyűlölt rómaiaknak dolgozott vámszedőként. A római vámrendszer minden államot körzetekre osztott, és kijelöltek egy adóbegyűjtőt, aki szolgáltatta a rómaiknak az egyezményes vám mennyiségét. Ez mások alkalmazását is jelentette, hogy segítsenek begyűjteni annyi adót, amely mind a rómaiak fenntartására, mind a munkabérek kifizetésére elegendő. Alkalom nyílt így a korrupcióra, lehetővé téve a vámszedők meggazdagodását.

A zsidók gyűlölték a rómaiakat, valamint a vámszedőket, akik Rómának dolgoztak, és árulóknak tekintették őket. Ez látszik az Újszövetségben, amikor a vámszedőket együtt említik a bűnösökkel ugyanabban a mondatban. Ők tehát megvetettek és ellenszenvesek voltak.

Máté meghallotta az Úr szavát: "Kövess engem". Válasza erre azonnali és tökéletes volt, mert rögtön engedelmeskedett az Úr hívásának, és mindent otthagyott, hogy Őt kövesse. Ez nem félszívvel adott válasz volt, hanem teljes szívű odaszánás; igazi és tökéletes elfordulás a régi, bűnös élettől.

Máté egyike lett a tizenkettőnek, és amikor ő sorolja fel az apostolokat, önmagára mint vámszedőre hivatkozik. Otthona ünnepi rendezvények központja lett, ahol az Úr Jézus megtisztelt vendég volt, később pedig abban a kiváltságban részesült, hogy hirdethette az evangéliumot. Megkapta azt a nagy áldást is, hogy egyike lett az Újszövetség Isten által kijelölt íróinak. Jézus a legmegvetettebb embereket is elhívhatja, hogy Őt szolgálják.