Skip to main content

11.11 Fülöp, az evangélista

Dátum: 
2019.11.11
OLVASNIVALÓ: 
Cselekedetek 6,1-6; 8,5-13; 21,8-9

Fülöp az egyetlen férfi a Szentírásban, akit jellemző módon úgy írnak le, mint evangélistát, hogy megkülönböztessék névrokonától, aki a tizenkettő egyike volt. Legfőbb szolgálata Krisztus jó híreinek terjesztése volt, és így előkelő szerepet játszott abban, hogy a feltámadott Úr megbízása széles e világon beteljesedjen. Azonban más területeken is szolgált. Lukács elvezet bennünket Fülöphöz a gyülekezetben, a világban és otthonában.

A gyülekezetben úgy találkozunk vele, mint a hét kiválasztott férfi egyikével, hogy intézkedjen a jeruzsálemi özvegyasszonyok segélyezésénél. Elnyerte a testvérek tiszteletét keresztyén érettségével. Életét nyilvánvalóan a Szellem vezette. Tettei bölcsek voltak. Fülöp nem tekintette az asztali szolgálatot olyannak, ami méltóságán aluli, hanem inkább hajlandó volt Istent szolgálni mások alázatos szolgálatával. Isten még mindig megjutalmazza a szellemi érettséget és a szolgáló szívet.

A világban munka közben látjuk Fülöpöt, utat törve az evangéliumnak. Bátor és újító a módszerekben. Hirdeti Krisztust Samáriában. Nem tartotta vissza a zsidó előítélet. Szolgálata áldott a tömegek felé, azonban érzékeny Isten vezetésére még szokatlan és váratlan helyzetekben is. Engedelmeskedik Isten parancsának, hogy elhagyja a várost az elhagyatott út kedvéért, ahol azonnal bizonyságot tesz egyetlen embernek. Fülöp nagymértékben alkalmas a szolgálatra. Hatékonyan hirdeti az Igét nagy összejöveteleken, bizonyságot tesz embertől emberig, egyformán gyakorlatiasan. A Szentírás hatalmas ismerete ragyog keresztül szavain, ahogy az udvari főembernek Isten szenvedő Szolgáját magyarázza. Üzenete teljesen az Úr Jézusra összpontosul. Fülöp szolgálata kitartó. A pusztából elragadtatva Júdea tengerpartján találjuk, teljesítve feladatát, és prédikálva minden városban. Krisztus ügyének manapság mérhetetlen szüksége van Fülöphöz hasonló férfiakra.

Húsz évvel később látjuk újra Fülöpöt, ahogyan megnyitja ajtaját, hogy vendégül lássa Pált és társait. Felhasználta otthonát Krisztusért. Sokaknak közülünk kényelmes otthonunk van. Felhasználjuk-e önzetlenül Isten Királyságának érdekében? Fülöp áldott volt családi életében, mivel lányai is részesültek hitében, és szolgálatra kötelezték magukat. Adjon nekünk Isten hasonló áldást, hogy követhessük Fülöpöt a teljes szívvel történő szolgálatban, az életnek minden területén.