Skip to main content

04.25 Szólj, mert hallja a Te szolgád

OLVASNIVALÓ: 
1Sámuel 3,1-4,1a

SÁMUEL ANYJA ezt énekelte: „Híveinek lábait megoltalmazza (az Úr), 2,9. Az igazságról énekelni nem elég. Fiának, Sámuelnek most bizonyítania kell ezt, mégpedig olyan szentélyben, amelyet Éli fiai megszentségtelenítettek. Mert éppen ott kezdte meg szellemi előrehaladását, gyermekkorától szolgálva az Úrnak, 3,1, míg érett prófétájává lett, 19. v.-től. „Tarts meg engem Istenem", Zsolt 16,1.

Talán nincs a test csődjének világosabb bizonyítéka, mint az, amikor a legnagyobb kiváltság ellenére éppen Isten dolgaiban mutatkozik meg az emberi tévelygés, 3,1-3. „És abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése". Természetesen az Úr kijelentését mindig nagyra kell értékelnünk, megbecsülnünk és tisztelnünk. Itt viszont lehangoló tényként olvassuk, hogy a kijelentés ritka volt, ahogyan a párhuzamos igehely is mutatja, mert nyilvánvaló látomás sem volt, vö. Ézs 13,12. Nem volt hang; nem volt látás. Figyeljük meg azt is, hogy a főpap „aludt", nem volt papi energia; „szemei pedig homályosodni kezdtek", valójában nem volt szellemi ítélőképessége, 1Sám 3,2.

A sötét háttérben egy új nap hajnala ragyogott fel, mert „szólott az Úr Sámuelnek", 4-10. v. Itt volt látomás, mert „az Úr odaállott"; és kijelentette magát, majd pedig volt hang is, 10. v., vö. 21. Az Úr vágyik arra, hogy megismertesse magát, és az Ő Igéjét élő valósággá tegye számodra ma is. Kérjed Őt: „Szólj". Mondd el neki, hogy kész vagy hallgatni rá, és sietsz engedelmeskedni, 10, v.

Az adott kijelentést, 11-14. v., Sámuel hűségesen közölte Élivel, 15-18. v., és a házára kimondott ítélet, 13. v., be is következett, 9. v. és 4. fej. Mégis, mint mindig, az Úr haragjában most sem feledkezett meg irgalmáról. Silóban ismét kijelentette magát az Úr Sámuelnek „az Úrnak beszéde által", 21. v. Az Úr szólt szolgájához. De nemcsak ennyi volt az Úr szándéka, mert „ismeretessé lett Sámuel beszéde egész Izráelben", 4,1a. Nem úgy adta tovább, mint meg nem tapasztalt igazságot. Isten Igéje úgy áramlott keresztül az ilyen megbízható szolgán a rábízott szolgálattal összhangban, hogy „az Úrnak beszéde", amely hozzá szólt, számukra „Sámuel beszéde" lett. Legyen így ma rajtad keresztül is!