Skip to main content

05.20 Dávid oltárt épített ott az Úrnak

OLVASNIVALÓ: 
2Sámuel 24,1-25

A NÉPSZÁMLÁLÁST elhatározták és véghezvitték, 1-9. v., aminek következtében Dávid lelkiismerete megterhelődött. Gádon keresztül Isten felajánlotta neki, hogy választhat büntetést, 10-14. v. Aztán az ítéletet végrehajtották, az angyal megállt, Dávid az Úrhoz kiáltott, Gád eljött, Arauna szérűskertjét megvették, az oltárt felépítették, az állatokat feláldozták és megszűnt a csapás, 15-25. v.

Kicsoda állhatna meg a megszámláltak között Isten előtt anélkül, hogy neve benne lenne a megváltottak könyv tekercsében? 2Móz 30,12; 4Móz 1,2; 26,2. De Dávidnak nem volt rossz a lelkiismerete, amíg a népszámlálást nagyjából be nem fejezték, 8. v.; 1Krón 21,6; 27,24., és el nem vitték neki a hírt, 10. v.

Jött a csapás, mégis, amikor az angyal kivonta a kardját Jeruzsálem ellen, az Úr ezt mondta: „Elég immár, hagyd el", 16. v. Dávid további bűnvallása és az Úrhoz kiáltása azzal végződött, hogy kijelölte a helyet, és engesztelő áldozatokat végzett, mert csak ezek érhették el, hogy a csapás megálljon, 21., 25. v. Dávid ragaszkodott ahhoz, hogy mind a szérűskertet (50 ezüst siklus - befejezett megváltás), 24. v., mind az egész környező területet, az egész helyet megvásárolja (600 arany siklus a templom-telek = az eljövendő dicsőség) 1Krón 21,25. Dávid nem fogadhatta el azt ajándékként. Annak, ami elfogadható Istennek, igazi lényege a drága áldozat.

A telek hamarosan a városon belülre került. Végül a király és a nép szimbolikusan magába fogadta a Móriját. Az engedelmes Ábrahám örvendezett, hogy látja Krisztus napját, Jn 8,56, amikor „Isten majd gondoskodik az égőáldozatra való bárányról", 1Móz 22,8. Micsoda ellentéte ez Dávid konok engedetlenségének, amely ítéletnek tette ki a népet. Az égőáldozat, amely számunkra Isten Fiának tökéletes odaadására és engedelmességére utal, Ábrahámnak megfelelő volt az áldozatra. Dávidnak szüksége volt még a békeáldozatra is, amely elősegíti Mórija kedves illatú munkáját azért, hogy engesztelés történjen és örvendezhessenek. Egyedül így történhetett, hogy „megkegyelmezett az Úr a földnek, és megszűnt a csapás Izráelen", 25. v. Isten ítélete szent célokat szolgál a szérűskertben: az a helyreállító fenyítés, tökéletes ellenőrzés és nagy irgalom dolga, amely a pelyva eltávolítását biztosítja, Lk 22,31-től.

2Móz.30. 12 Amikor Izráel fiait fejenként számba veszed, adjon mindenki váltságdíjat életéért az ÚRnak az ő megszámlálásakor, hogy ne legyen rajta csapás a megszámlálásuk miatt.
4Móz.1. 2 Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét nemzetségeik szerint, atyáik háza népe szerint, a nevek száma szerint, minden férfit főről főre,
4Móz.26. 2 Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét húszesztendőstől fölfelé, atyáik háza népe szerint. Mindenkit, aki hadra fogható Izráelben.
1Krón.21. 6 Lévi és Benjámin fiait azonban nem számlálta közéjük, mert sehogy sem tetszett Jóábnak a király parancsa.
1Krón.27. 24 Jóáb, Cerújá fia elkezdte ugyan a számlálást, de nem fejezte be, mivel emiatt támadt Isten haragra Izráel ellen. Ezért nem került be ez a szám Dávid király krónikájának számadatai közé.
Jn.8. 56 Ábrahám, a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat, látta is, és örült.
1Móz.22. 8 Ábrahám azt felelte: Isten majd gondoskodik az égőáldozatra való bárányról, fiam. És mentek ketten együtt.