Skip to main content

09.30 A vádak könyve (1)

OLVASNIVALÓ: 
Ézsaiás 13,1-16,14

A „VÁD" ISTENI kijelentés, rendszerint ítélet, amely ránehezedik azoknak az embereknek a szellemére, akik kapják. A próféta tiszte nem volt sem könnyű, sem népszerű. Isten ítéletének hirdetése sohasem lehet gyönyörűség.

A Babilon elleni vád, 13,1-14.27. Babilon volt az első a négy nagy birodalom közül, amelyek arra voltak szánva, hogy uralkodjanak a világ felett a pogányok ideje alatt. Babilon és királya képviselte az arany fejet Nabukodonozor álomképében, Dán 2,38. Fő bűne volt a nagyratörés, gőg és fényűzés, 13,11.19; 14,4, amelyek miatt bukását megjósolták, 13,17-22; 14,4-23. Lucifer említése, 14,12, részben Babilon királyára vonatkozik, aki sikerei miatt felfuvalkodott, Dán 4,30. A felfuvalkodás a Sátán jellegzetes bűne, aki az igazi erőt jelenti a király mögött. A Sátán befolyása mutatható ki a Bábel tornyának felépítésével kapcsolatos indítékban is, 1Móz 11,4. Ő az, aki a háttérből irányítani fogja a jövő Babilonját, amelynek ítélete ugyancsak le van írva, Jel 18. Lucifer azt jelenti, hogy „hajnalcsillag", és ez olyan cím, amely valójában csak Krisztust illeti meg. Babilonnak a Szentírásban történő első említésétől kezdve az utolsóig látható, hogy mindent képvisel, ami antikrisztusi. „A megromlás előtt kevélység jár, és az esés előtt felfuvalkodottság", Péld 16,18.

A Palesztina (Filisztea) elleni vád, 14,28-32. Izráel nem teljesen űzte ki a filiszteusokat. Állandó ellenségeskedés forrása voltak. Uzziás döntő csapást mért rájuk, 2Krón 26,6-7, de a gyenge Akház alatt visszaszerezték elveszített befolyásukat, amely felett örvendeztek, Ézs 14,29. Az ítélet azonban eljön rájuk és jajgatni fognak. „Mikor elesik a te ellenséged, ne örülj", Péld 24,17.

A Moáb elleni vád, 15,1-16,14. Moáb egyike volt a Lót és leányai közt létrejött vérfertőző viszony leszármazottainak. Moáb leányai először azt érték el, hogy Izráel bujálkodjon, 4Móz 25,1. A szerencsétlenségekben, amelyek három éven belül elérkeznek, Ézs 16,14, Moáb leányai olyanok lesznek, mint bujdosó madár a szétszórt fészek körül, 2. v. Itt a gőg és fennhéjázás volt az a bűn, ami miatt ítélet alá kerültek, 16,6; Jer 48,26.29.