Skip to main content

11.28 A nagy nyomorúság: annak elhatározott vége

OLVASNIVALÓ: 
Dániel 12,1-13

MANAPSÁG, AMIKOR nyomorúság és szenvedés éri az embereket, nem tudják, mikor lesz vége. Amikor megkezdődik egy háború - amire sok nemzet vezetője sokszor törekedett századokon át - nem lehet előre látni a végét, hogy vajon rövid lesz-e vagy hosszú.

A 11,1-20 a 4. verstől kezdve nyomon követi „a déli király" (Egyiptom), valamint az „északi Király" (Szíria) történelmi cselszövéseit és háborúit. Ezek a Görög Birodalom részei voltak, míg végül „egy utálatos" szíriai királyhoz, Antiókosz Epifáneszhez érkezünk. A történetírók elmondják, hogy ezek a prófétai részletek pontosan egybeillenek a történelem alakulásával ezekben a századokban. Aztán a 21-32. vers Antiókosz tevékenységével foglalkozik, de ez eljut a vég idejéig, újra elhozva Isten népének szabadulását; vö. 8. fej. Mindez bevezető a 36-45. vershez, amelyek a vég idejével foglalkoznak, amikor az Antikrisztus, 36-39. v. elesik azután a háború után, amely észak és dél között folyt „a dicső földön" keresztül.

Ez az időszak (az utolsó három és fél év) „nyomorúságos idő lesz", 12,1, és a választottak csak akkor fognak megmenekülni, mikor Mihály felkel, hogy megvédje őket. De ennek a nyomorúságnak meghatározott vége van; meg van ígérve a feltámadás, 2. v. Némelyek azt mondják, hogy ez Izráel nemzeti újjászületésére vonatkozik, mint a száraz csontok völgyének látomásában, Ez 37,1-14, De az „első feltámadás" történik meg ennek a nyomorúságnak a végén Krisztus dicsőséges eljövetelével, Jel 20,5-6, amikor fel fognak támadni annak az időnek a vértanúi. Mi inkább úgy gondoljuk, hogy a Dán 12,2 erre az eseményre vonatkozik.

A szóban forgó időszak, 5-13. v. Dániel „a gyolcsba öltözött férfit" az utolsó időre vonatkozóan látta - Ő a szolgáinak megjelenő Krisztus. Ez a férfi „megesküdött az örökké élőre", hogy ennek a nyomorúságnak az időtartama „ideig, időkig és fél időig" lesz, éspedig 3.5 évig. Ezután „mindezek elvégeztetnek", 7. v. A babiloni fogság véget ért, és Dániel életben maradt, hogy ezt megértse. Hasonlóképpen vége szakad minden idők legnagyobb nyomorúságának is, amikor a győztesek bejutnak majd az áldásba. A 11. és 12. vers az 1260 naphoz (3.5 év) hozzáad 30, majd további 45 napot. Ennek okát nem magyarázzuk meg; ez olyan idő lehet, amikor megtisztítják a földet az ítélet következményeitől, Jel 14,18-20; 19,21, amikor „a madarak mind megelégedtek azoknak húsával", továbbá, hogy előkészítsék a világot az ezer éves uralkodásra.