Skip to main content

12.21 Az ébredés újraéledése

OLVASNIVALÓ: 
Aggeus 1,1-2,9

A ZSIDÓK MARADÉKÁNAK, annak a mintegy 42 000 embernek, akik elhagyták a Babilonban élvezett viszonylagos kényelmet és létbiztonságot, az volt a szándéka, hogy helyreállítja Isten bizonyságtételét. Égőáldozati oltárt állítottak fel, lerakták a templom alapjait, és hit által megrendezték az ország gyümölcsének begyűjtési ünnepét, Ezsd 3. A fél-pogány samaritánusok felajánlott segítségét visszautasították, és azok másokkal együtt nyílt ellenségeikké váltak. Az újjáépítés munkája tizennégy évig szünetelt.

Aggeus, az Úr üzenetét illetően az Úr követe, a feddés és bátorítás üzenetét vitte. Megfeddette anyagiasságukat és kényelemre törekvésüket. Helytelen volt annak előnyben részesítése. Ilyen időben ez nem volt illendő. A mentség kéznél volt: „Nem jött még el az idő, az Úr háza építésének ideje", mondták. Erre találó válasz érkezett: „Ideje-é néktek, hogy ti mennyezetes házakban lakozzatok?", Agg 1,2.4. Isten háza pedig romokban áll!

A szárazság, amely sújtotta őket a 3Móz 26,19 bánásmódjának a beteljesülése volt. Ennek hatnia kellett a szívükre. Önzésük olyan balgaságnak bizonyul, mintha a bérlő lyukas zacskóra bérelne, 1,6. A bölcs bérlő olyan zacskóról gondoskodik, amely nem öregszik el. Ez a mennyekben lévő kincs, Lk 12,33.

Az intelmeket megszívlelték, így bátorítás következik. Isten hűséges maradt szövetségéhez, Agg 2,5; 5Móz 30,3. Számíts Őrá! Isten Szelleme közöttük maradt, Agg 2,4-től.

Meg kellett látniuk, hogy munkájuk része Isten tevékenységének. A dicsőséges jövő útját készítették. Ez új távlatokat nyújt a jelen felelősségéhez. Akire minden nemzet vágyik, el fog jönni az elmúló dolgok megrázása után. Ezután megalapítják a Királyságot, amelyet nem lehet megingatni, Agg 2,6.7; vö. 21-22. v. Amire a kegyelem elvezetett minket, az előttünk áll: a dicsőség biztos reménységére is törekedjünk, hogy méginkább Istennek tetsző módon szolgáljunk, kegyességgel és félelemmel, Zsid 12,28.

Külsőképpen templomuk szerényebb lesz, Zsid 12,28. Nem lesz már a dicsőség felhője, nincs meg a frigyláda, nem lesznek csodák, mint a réginél, nem lesznek Mózeshez hasonló vezetők közöttük. De munkájuk megmutatja majd Istenbe vetett hitüket, Agg 1,8.

„Gondoljátok meg", 1,5.7; 2,15.18, és „cselekedjetek", 1,14; 2,4.