Skip to main content
OLVASNIVALÓ: 
Máté 2,1-23

A KISGYERMEK Jézus van az egész fejezetben az érdeklődés középpontjában. Mindig, amikor a gyermek és anyja együtt van említve, a gyermek kapja az első helyet (11., 13., 20., 21. v.). Miután Máté bemutatja Krisztust, mint „fejedelmet" (6. v.), Heródes többé már nem kapja meg királyi címét. Hasonlítsuk össze az 1. és 3. verset a következő versekkel: 7., 12-13., 15-16,, 19.22, „A zsidók Királya", a jogos, eljött!

A kisgyermek a Sátán érdeklődésének is tárgya volt. Az apokalipszis félrehúzza a függönyt, és megmutatja, hogy az ördög volt a tényleges felbujtó Heródesnek abban a kísérletében, hogy megölesse a kisgyermeket. A „sárkány" készen állt, hogy megegye a gyermeket, mihelyt megszületik (Jel 12,4). A Sátán kezdettől fogva elhatározta, hogy ellenáll Isten Krisztusban megnyilvánuló szándékának, és azt meghiúsítja. Isten az ősidőkben kijelentette, hogy az eljövendő Szabadító az asszony magvából származik majd (1Móz 3,15). Az ördög tehát elhatározta, hogy erőszakot követ el az asszony magva ellen és elpusztítja. A Sátán felhasználta Éva elsőszülöttjét, hogy meggyilkoltassa a második fiút, de Isten erre Séttel válaszolt (1Móz 4,1-8.25). Aztán az ördög a színfalak mögül szellemileg ügyesen irányított egy nemi erőszakot „az emberek leányai" ellen, hogy azok magvát megrontsa (1Móz 6,1-2; Júd 6), de Isten az özönvízzel válaszolt. Isten később kijelentette, hogy a Szabadító Ábrahám magvából fog származni. A kígyó megkísérelte, hogy beszennyezze azt a magot a (hús)test eszközeivel (1Móz 16,1-4), de Isten erre Izsákkal válaszolt. A fáraók voltak a Sátán ezt követő akaratlan eszközei az Ábrahám magva elleni támadásban, de Isten erre Mózessel válaszolt (2Móz 1-14). Isten azt is felfedte, hogy a Szabadító Júda törzséből fog származni (1Móz 49,10), és később, amikor ebből a királyi törzsből valaki előtérbe került, az ördög az irigy Sault használta fel, hogy különféle kísérleteket tegyen az ifjú Dávid élete ellen - de „Isten nem adta őt kezébe" (1Sám 23,14). Aztán ismertté lett, hogy a szabadító a Dávid magvából származik majd (2Sám 7,12- 13). Sok fia közül Dávid Salamont választotta ki (1Kir 1,17). A Sátán Adónián keresztül támadott, de nem járt sikerrel (1Kir 1). Az Ördög egy másik támadást intézett Dávid magva ellen 150 évvel később Atálián keresztül (2Kir 11,1), de Isten megoltalmazta a csecsemő Jóást (2Kir 11,2-3; 12,1). Mint őelőtte sokan, a kígyó magvából most Heródes támadott, de Mária gyermeke Isten trónjára volt szánva (Jel 12,5).