Skip to main content

05.06 A gyülekezet születése

OLVASNIVALÓ: 
ApCsel 2,1-47

EGY SZÜLETÉSNAP mindig speciális alkalom, és a Gyülekezet születésnapja sem volt kivétel. Pünkösd napján a Szent Szellem alászállása és a Szent Szellembe történő bemerítkezés következtében minden élő hívő ember egyesült a Gyülekezetben, a Krisztus Testében, amely által az Úr Jézus távollétében folytatja munkáját a világban. Ezt a napot csodálatos jelek tették emlékezetessé (1-13. v.), valamint Péter felvilágosító igehirdetése (14-40. v.), és mintegy 3000 ember megtérése (41-47. v.). Valójában Isten hívta fel a figyelmet valami újnak a kezdetére, ahogyan korábban bemutatta a Golgota egyedülálló voltát (Mt 27,50-54).

A kereszthez és a feltámadáshoz hasonlóan a pünkösd is megismételhetetlen: ahogyan az Üdvözítő engesztelő munkája egyszer s mindenkorra szól, ugyanúgy a Szellem ajándéka is. Tehát Isten Szelleme eljött, és kegyelmesen maradandó szállást vesz ma mindenkiben megtérésének pillanatában, aki bízik az Üdvözítőben (Róm 8,9; Gal 3,14; Jn 7,37-39). Azokról a jellegzetes pünkösdi jelekről többet az Ő szolgálatából tudhatunk meg. A szél az Ő láthatatlan hatalmáról beszél (ApCsel 2,2; Jn 3,8), a tűz az Ő lényegi szentségére utal (ApCsel 2,3, Zsid 12,29), a nyelveken szólás pedig azt a szándékát hangsúlyozza, hogy segíti Krisztusról szóló bizonyságtételünket (ApCsel 2,4; Lk 24,46-49). A jelek elmúltak, de a valóság megmarad - egy láthatatlan szent Személynek a bennünk lakozása, Aki arra vágyik, hogy minket az Úr Jézus dicsőítésére használhasson.

Péter igehirdetése figyelemre méltó példát szolgáltat mindenkinek, aki az evangéliumot hirdeti. Megmagyarázza, hogy mi történt. Jóél próféciáját idézve a Szellem kitöltetéséről (14-21. v.). Röviden elmondja a történeti tényeket az Úr Jézusról (22-24. v.); bebizonyítja az Ószövetségből, hogy a Messiás fel fog támadni a halálból, és fel fog menni a mennybe (25-35. v.), és ebből levonja a következtetést, hogy a Megfeszített mindennek megfelel, amit Magáról állított (33., 36). Módszere érdemes a követésre: Ő tárgyszerű (14-16. v.), a Szentírásnak megfelelő (a 23 versből 11 ószövetségi idézet!), megszólításában személyes (36., 38-40. v.), előadásában pedig teljesen logikus. Mindezek felett üzenete Krisztusra összpontosít.

Az ilyen szellemi igehirdetés meggyőz és őszinte megtérést eredményez (41. v.), amit az Isten dolgaiban való kitartás jellemez (4247. v.). A módszer még ma is alkalmazható!