Skip to main content

04.08 Isten erőteljes Igéje

„Mert Isten Igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál" Zsidók 4,12

Egy hívő egyetemista egyszer bizonyságot tett egy liberális teológiai hallgatónak. Mikor egy igeverset idézett, a teológus ezt felelte: „Nem hiszek a Bibliában." A hívő fiatalember idézett egy másik verset, de erre is csak ezt a választ kapta: „Mondtam már neked, hogy nem hiszek a Bibliában." Amikor a keresztyén diák a harmadik bibliai verset idézte, a teológus a következő szavakban tört ki: „Nem akarok több bibliai idézetet hallani tőled. Már megmondtam, hogy nem hiszek benne." Ezen a ponton a hívő fiatalember úgy érezte, csődöt mondott, és le van győzve. Úgy látta, teljes kudarcot vallott a lelkek megmentése terén.

Éppen aznap este azonban a családjánál látogatóban volt dr. H. A. Ironside. Vacsoránál a diák elmondta neki kiábrándító élményét a teológiai hallgatóval. Azután megkérdezte dr. Ironside-től: „Ha ön bizonyságot tesz valaki előtt, és az azt feleli: »Nem hiszek a Bibliában«, ön mit felel?" Dr. Ironside boldog mosollyal azt felelte: „Egyszerűen még többet idézek neki belőle."

Ez minden jövendő bizonyságtevő számára kitűnő tanács. Ha azt mondják neked az emberek, hogy nem hisznek a Bibliában, akkor egyszerűen csak idézz belőle tovább. Isten Igéje élő és ható. Soha nem téveszti el hatását az emberekre, még ha azok nem is hiszik ezt.

Képzeljük el, hogy két ember vív egymással. Egyszer csak az egyik azt mondja a másiknak: „Nem hiszem el, hogy kardod valóban acélból van." Mi történik akkor? A másik eldobja a kardját és megadja magát? Vagy tudományos előadást tart a fém széntartalmáról és rugalmasságáról? Ez nevetséges lenne! Nem, hanem gyors, ügyes vágással odavág az ellenfelének, és így érezteti meg vele, mennyire valóságosan acél a kardja. Így vagyunk a Bibliával is. Isten Igéje a Szellem kardja. Használni kell, nem pedig megvédeni. Ő meg tudja védeni magát.

Ezzel nem vitatom azt, hogy a Szentírás Istentől ihletett voltának bizonyítékaira szükség van. Az ilyen bizonyítékok még azt a fontos célt is szolgálják, hogy megerősítsék a már megmentett emberek hitét. És néhány esetben segít az embereknek, hogy élő hitre jussanak. Csakhogy nagy általánosságban az emberek nem győzhetők meg emberi érvekkel és következtetésekkel. „Ha valakit akarata ellenére meggyőznek, az többnyire még mindig ragaszkodik régi véleményéhez." Az embereket szembe kell állítani Isten erőteljes Igéjével. Gyakran egyetlen igevers többet ér, mint ezernyi érv.

Ez azt is világossá teszi, miért olyan fontos az igeversek kívülről való megtanulása. Ha az emlékezetemre egyetlen igeverset sem bíztam, hogyan hozzon elő Igét a Szent Szellem a döntő pillanatban? A legfontosabb pont azonban az, hogy Isten sehol nem ígérte, hogy az én szavaimat becsüli meg, hanem az övéit. Ezért tehát, ha hitetlenekkel van dolgom, szabadon használhatom a Szellem kardját, és láthatom, hogyan győz meg valakit a kegyelem csodája által.