Skip to main content

06.09 Szent, vagyis tökéletes, mint senki más

„Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő!" Jelenések 4,8

Amikor Isten szentségéről beszélünk, ezen azt értjük, hogy Ő tökéletes gondolataiban, cselekedeteiben, indítékaiban és minden más vonatkozásban. Tökéletesen mentes a bűntől és a tisztátalanságtól. Nem is lehet más, mint tiszta. A Szentírás gazdag az Ő szentségéről való bizonyságtételben. Íme, néhány példa erre:

„Szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok" (3Móz 19,2).
„Nincsen olyan szent, mint az Úr" (1Sám 2,2).
„Uram... te vagy az én szent Istenem... Szemed tiszta, nem nézheti a rosszat, nem tudod nézni az elnyomást" (Hab 1,12-13).
„Isten a gonosztól nem kísérthető, és Ő maga nem kísért senkit a gonosszal" (Jak 1,13).
„Az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség" (1Jn 1,5).
„Egyedül Te vagy szent" (Jel 15,4).
Szemében még a csillagok sem fényesek (lásd Jób 25,5).

Az ószövetségi papok és áldozati rendszer többek között Isten szentségét is tanították. Világossá tették, hogy a bűn elválasztotta az embert Istentől, és hogy kell lennie valamilyen eszköznek, amely ezt a szakadékot áthidalja, és az ember a szent Istenhez csak az áldozat által közelíthet.

Isten szentsége sajátos módon mutatkozott meg a kereszten. Mikor Isten látta Fiát szenvedni a kereszten, magára hagyta Őt a sötétség három félelmetes órájára.

Mindezeknek a jelentése számunkra világos: Isten akarata, hogy szentek legyünk.

„Az pedig az Isten akarata, hogy megszentelődjetek" (1Tesz 4,3).
„Mivel Ő, a Szent hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban" (1Pt 1,15).

Ha Isten szentségére gondolunk, ez bennünk a félő tisztelet mély érzését is munkálja, ahogyan egykor Isten Mózesnek is mondotta: „Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz!" (2Móz 3,5).

Szívünk túlárad imádással, ha világossá válik bennünk, hogy az Úr Jézusban való hit által mi is megtisztulunk!

Szent az Isten, szent, szent, szent az ég Ura!
Szent az Isten, szent, szent, szent csak Ő maga!
Végtelen nagy Isten, nincsen kezdete;
mindörökre Úr lesz, véd erős keze!

Szent az Isten, szent, szent, szent az ég Ura!
Szent az Isten, szent, szent, szent csak Ő maga!
Méltóság és béke, élet s szent csoda,
szent az Isten, szent, szent, szent az ég Ura!