Skip to main content

09.28 A gonoszt jóval lehet legyőzni

Szereret - orvos és egy kicsi néger gyermek

„Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval." Róma 12,21

Ha ezt az igeverset ember írta volna, akkor ez a mondat körülbelül így szólna: „Ne engedjétek, hogy az emberek legyőzzenek titeket. Verjétek őket vissza saját fegyvereikkel." Mert ez a világ csak a megtorlás és bosszú kifejezéseivel tud élni.

Jézus Krisztus iskolájában azonban valami egészen mást tanulunk. Ne engedjük, hogy a gonosz legyőzzön minket. Föl kell használnunk a jót, hogy azzal győzzük le a rosszat.

Nagyon jól szemlélteti ezt az igazságot egy Assisi Ferencnek tulajdonított történet. Egy kisfiú játék közben hirtelen fölfedezte a visszhangot. Életében először hallotta vissza azt, amit hangosan kiáltott, és elkezdte kipróbálni. Ezt kiáltotta: „Gyűlöllek!" És lám, azonnal jött a visszhang: „Gyűlöllek!" Erre még hangosabban kiáltotta: „Gyűlöllek!!", és erre még erősebben jött a válasz: „Gyűlöllek!!" Harmadszorra teljes erejéből ordította: „Gyűlöllek!!!", és a szó ugyanazzal az erővel jött vissza: „Gyűlöllek!!!" Ezt már nem tudta elviselni a kisfiú. Hazaszaladt és keservesen zokogott. Anyja, aki az udvaron volt, meghallotta a sírását, és megkérdezte: „Mi bajod, kicsim?" A fiú válaszolta: „Ott kint van egy fiú, aki gyűlöl engem!" Anyja egy pillanatig gondolkodott, aztán azt mondta: „Ide figyelj, én tudom, hogy mit kell most tenned. Menj vissza ugyanoda, ahol voltál, és mondd meg annak a kisfiúnak, hogy szereted."

A kisfiú tehát visszaszaladt, és hangosan kiáltotta: „Szeretlek!" És lám, máris visszatért a szó, világosan és barátságosan: „Szeretlek!" Még egyszer kiáltott, még hangosabban, és ugyanazt a választ kapta vissza. Harmadszor teli torokból kiáltotta: „Szeretlek!!!", és hangosan jött vissza a szó: „Szeretlek!!!"

Miközben ezt itt leírtam, szerte e világon emberek kiáltják egymásnak: „Gyűlöllek!", és közben nem értik, hogy miért nő a feszültség egyre jobban. Népek fejezik ki gyűlöletüket más népek iránt. Vallásos csoportok konfliktusaik által szabályszerűen elbarikádozták magukat. Különböző fajú emberek küzdenek egymás ellen. Szomszédok harcolnak egymással pl. a kerítés miatt. Családokat tép széjjel a viszály és a keserűség. Mindezek az emberek megengedik, hogy a gonosz legyőzze őket, mert a gyűlölet mindig gyűlöletet szül. Ha többször viszonoznák szeretettel a gyűlöletet, akkor legyőzhetnék a jóval a rosszat. Akkor fölfedeznék, hogy a szeretet viszontszeretetet szül.

Gondosan ügyeljünk arra, milyen magot vetünk.

A szeretet csak szeretetet terem, míg a gyűlöletből gyűlölet fakad.